ДГ 2 ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН

Категория: Детски градини


Населено място: Бургас


Телефон: 056832078


Факс: 056816322


Имейл: cdg2@abv.bg


Facebook: ЦДГ2"Ханс Кр.Андерсен Бургас


Web: http://cdg2andersen.com/en/

ДГ 2 ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН се намира в ж. к. Лазур – централен жилищен комплекс на град Бургас, в непосредствена близост до морето и Приморския парк. Построена е през 1977 година. Разположена е в 3 самостоятелни павилиона, административна сграда, кухненски блок и филиал. Сградите на основната детска градина и филиала отстоят на малко разстояние една от друга. Дворовете им са обширни, с оформени площадки и богата зелена растителност, удовлетворяващи нуждите на децата за игри на открито. Изграден е микростадион за физическа и спортна дейност, основно ремонтиран по програмата на Община Бургас за публично-частно партньорство за реализация на малки благоустройствени проекти през май 2009 година. През 2010 година по Оперативна програма Подобряване на образователната инфраструктура в Община Бургас се извършиха вътрешни и външни ремонтни дейности, осигуряващи комфортна, модерна и достъпна образователна среда за всички деца. Реконструиран е плувния басейн, в който се провеждат занимания по спорт плуване за деца на пет и шест години. ДГ №2 Ханс Кр. Андерсен е общинска целодневна детска градина за 460 деца от три до седем години, разпределени в петнадесет групи по възраст. Всяка група разполага с добре обзаведени занимални, спални и игрални помещения, в които са обособени разнообразни кътове за занимания и игри, провокиращи творческото въображение на децата. Колектив В детската градина работят и творят специалисти, които уважават детската личност. Директор, квалифициран екип от тридесет специалисти по предучилищна педагогика, двама учители по музика, един учител по физическа култура и спорт - плуване, двама помощник директори по административно-стопанската и учебната дейност, главен счетоводител, трима медицински специалисти, административен и непедагогически персонал. Служителите полагат усилия за оформянето и поддържането на спокойна, уютна и развиваща среда, в която всеки ден да бъде различен и изпълнен с приятни и полезни часове за децата. История на детската градина Режим ДГ №2 Ханс Кр. Андерсен работи целогодишно при пет дневна работна седмица. Работното време на детската градина е от 6.30 до 18.30 часа. Родителите задължително прибират децата си до края на работното време на детското заведение. Приемането на децата в групите става всеки ден от 7.30 часа до 8.45 часа. След този час децата влизат в режимни моменти и не е желателно те да бъдат нарушавани. В тези случаи учителките и медицинските сестри имат правото да откажат прием на детето.