Професионален колеж по спорт Био Фит

Категория: Колежи


Населено място: София


Адрес: Район Триадица, ж.к. „Бокар”, бул. България Обект №33, местност Манастирски ливади-изток


Телефон: 02/ 958 27 13


Мобилен: 0886274984


Имейл: office@biofitcollege.com


Facebook: Kолеж по спорт "Био Фит"


Web: http://biofitcollege.com

ИнформацияГалерияЗапитване

Мисия на Колежа:

 • Да подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на фитнеса и високото спортно майсторство по двете посочени специалности.
 • Да извършва научно – приложни изследвания.
 • Да осъществява национално и международно сътрудничество в областта на изучаваните специалности.
 • Да повишава квалификацията на инструкторите и треньорите по фитнес и кондиционална подготовка в различните видове спорт.

Колежът е учебно заведение подготвящо спортни специалисти в съответствие с изискванията на Европейските и Световни стандарти.

Съгласно сключен договор между ЧПК по спорт „Био фит” и Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг” (МТМ), гр. София, завършилите колежа могат да продължат обучението си за придобиване на по-висока степен – бакалавърска програма в Колеж по МТ&М по специалност „Маркетинг”.

Обучението ще започне от втори курс по учебен план определен от Колеж по МТ&М във алтернативно-задочна и задочна традиционна форма на обучение.

Придобитите кредити от обучението в ЧПК по спорт „Биофит„ по икономическите предмети и английски език ще бъдат зачетени.

Професионален колеж по спорт Био Фит, гр. София провежда обучение за придобиване на ІV – та степен на професионална квалификация по следните професии:

 • Треньор по вид спорт
 • Инструктор по фитнес

Възможности за професионална реализация:

 • Треньор по вид спорт в спортни клубове и федерации, частни и държавни школи и училища, персонални треньори и консултанти и други.
 • Инструктор по фитнес във фитнес центрове и клубове, хотелски и туристически комплекси, персонални треньори и консултанти по фитнес, експерти в областта на фитнеса към различни заведения в които се използват фитнес формите на спортуване и дпуги.

Преподаватели

 • Доц. Юлиан Карабиберов – директор
 • Проф. Константин Бичев
 • Проф. Иван Топузов
 • Проф. Митко Мареков
 • Проф. Юлия Мутафова
 • Проф. Вихрен Бачев
 • Проф. Елена Николова
 • гл. ас. Милена Търничкова
 • Асистент Корнелия Найденова
 • Доц. Владимир Боянов
 • Константин Даров
 • Доц.Кирил Илков
 • Д-р Ива Зарева
 • Доц. Огнян Тишинов
 • Д-р Кристина Попова
 • Вяра Кондова

Вашето съобщение