Общо представяне на проектите на учебни програми по общообразователните учебни предмети за І и за V клас

Общо представяне на проектите на учебни програми по общообразователните учебни предмети за І и за V клас

4 ноември 2015Тагове: , , ,
МОН представя за обществено обсъждане в едномесечен срок проекти на учебни програми по общообразователните учебни предмети за І и за V