Менделеева таблица

Менделеева таблица

Кой е Дмитрий Менделеев?

Дмитрий Менделеев е роден през 1834 година в Тоболск – Сибир. Менделеев е автор на множество фундаментални изследвания по химия, физика, метрология, въздухоплаване, метеорология, селско стопанство, икономика и други. Най-голямото му откритие е периодичният закон за химичните елементи (1869 г.). Благодарение на този закон откривателят обобщава основните закони на неорганичната химия, като дава началото на Периодична система на елементите и единствен в историята на химията предсказва наличието и свойствата на все още непознатите дотогава химични елементи — скандий („екабор“), германий („екасилиций“) и галий („екаалуминий“).

Той защитава също и химичната теория на водните разтвори, според която при разтваряне на дадено вещество във вода се извършва химично взаимодействие. През 1860 г. открива абсолютната температура на кипенето. Открил е общото уравнение за състоянието на газовете и е направил корекция на уравнението на Бойл-Мариот при прилагането му към реалните газове. Развива и дава многоза метрологията и усъвършенстването на метрологичните уреди, конструкцията на точни везни и теорията на тегленето.

Менделеев е един от откривателите на съвременната агрохимия — пропагандира и химизацията в селското стопанство. От 1860 г. до края на живота си се занимава с нефтената промишленост в Кавказ и други нефтени райони в Русия.

В памет на големите успехи на Менделеев в областта на химията и физиката в Русия се създав награда на негово име.

В негова чест се провеждат и семинари по чиста и приложна химия от Руската академия на науките. На негово име е кръстен химичният елемент менделеевий с атомен номер 101, чиито свойства все още не са добре изучени.

Велик руски учен-химик, професор в Петербургския университет, учен-пазител в Главната палата за мерки и теглилки, член на Лондонското кралско дружество, член на академиите на науките в Рим, Париж, Берлин и др.

Най-използваните варианти на Менделеева таблица прилагаме за принтиране.

Менделеева таблица на български:

Менделеева таблица на руски:

За статията са използвани материали от Wikipedia.

Тагове: , , ,

Източник: ОБРАЗОВАНИЕТО.БГ