Печелившите от “Промяната, която искам да бъда”

Печелившите от “Промяната, която искам да бъда”

Списък на класираните организации от конкурса “Промяната, която искам да бъда”

 1. 1.Общински детски комплекс “Свети Иван Рилски” – гр. Казанлък

  2. Народно читалище “Умение 2003” – гр. Ямбол

  3. Основно училище “П. Р. Славейков” – гр. Бургас

  4. Сдружение “Млади изследователи за младежко развитие” – гр. Смолян

  5. Народно читалище “Земеделец 1874” – с. Ново село

  6. Семейно-консултативен център за родители и деца – гр. Нови Пазар

  7. Основно училище “Отец Паисий” – с. Стефан Караджа

  8. Сдружение Ре-акт – гр. София

  9. Народно читалище “Хамалогика 2014” – гр. Бургас

  10. Основно училище “Св. Паисий Хилендарски” – с. Търничени

  11. Народно читалище “Развитие 1926” – с. Стража

  12. Сдружение “Съвет на жените бежанки в България” – гр. София

  13. Сдружение с нестопанска цел “Довери ми се” – гр. Самоков

  14. Народно читалище “Надежда 1869” – гр. Велико Търново

  15. Национално движение “Обединение за развитие на спорта и спортната култура Фуутура” – гр. София

  16. Целодневна детска градина “Слънце” – гр. Пловдив

  17. Народно читалище “Европа 2014” – с. Мощанец

  18. Целодневна детска градина №17 “Слънце” – гр. Ямбол

  19. СОУ “Св.Св. Кирил и Методий” – с. Крупник

  20. ОДЗ “Люляк” – с. Малчинка

  21. Фондация “Асоциация Анимус” – Кризисен център “Св. Петка” – гр. София

  22. Каритас – гр. Бургас

  23. Народно читалище “Отец Паисий 1905” – гр. Полски Тръмбеш

  24. Основно болнично училище “Св. Иван Рилски” – гр. Пловдив

  25. Обединен детски комплекс – гр. Кърджали

  26. Младежки клуб “Франкофоли” – гр. Велико Търново

  27. ОДЗ “Звънче” – гр. Самоков

  28. Сдружениес нестопанска цел “Форум наука” – гр. София

  29. Интеракт клуб – гр. Димитровград

  30. Сдружение с нестопанска цел “Онкоболни и приятели” – гр. Бургас

  31. Народно читалище “Просвета 1907” – с. Проф. Иширково

  32. Народно читалище “Подбуда 1905” – с. Венелин

  33. Народно читалище “Нови хоризонти 2009” – гр. Перник

  34. ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” – гр. Силистра

  35. Народно читалище “Народна просвета 1874” – с. Ресен

  36. Фондация “Опън Спейс” – гр. София

  37. СОУ “Христо Ботев” – гр. Русе

  38. ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” – с. Веселиново

  39. Заедно в час – гр. София

  40. ОУ “Никола Обретенов” – гр. Русе

  41. Целодневна детска градина №146 “Звездица” – гр. София

  42. Народно читалище “Илия Бешков 1898” – гр. Долни Дъбник

  43. 3-то ОУ “Петко Рачов Славейков” – гр. Търговище

  44. ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” – с. Попица

  45. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – гр. Перник

  46. ОУ “Христо Никифоров” – гр. Ловеч

  47. Народно читалище “Съзнание 1925” – с. Белопопци

  48. Профилирана гимназия “Найден Геров” – гр. Лом

Всяка от класираните организации ще бъде потърсена от екипа на JCI Bulgaria във връзка с уточняване начините  и времето на получаване на наградата.