Предстои Национална Конференция за социално и емоционално изучаване в началното училище и детските градини

Предстои Национална Конференция за социално и емоционално изучаване в началното училище и детските  градини

На 5-ти октомври в София ще се проведе Националната Конференция за социално-
емоционално изучаване (СЕИ). Конференцията ще събере над 100 участника, сред които
директори и педагози, представители от МОН, психолози и специалисти в работата с деца от
България и чужбина.
„Събитието ще срещне професионалисти, които работят по развитие на емоционалната
интелигентност и социалните компетенции в учебни заведения от страната. Целта е обмяна на
опит и създаване на среда за професионално сътрудничество и взаимопомощ по тези важни
теми от образованието“ споделя Полина Коцева, главен организатор на Конференцията.
Повече информация за Националната Конференция ще откриете в официалния й сайт,
www.socialemotionalskills.eu.
“Факт e, че България изостава в тази посока и моето най-голямо желание е това по-скоро да се
промени. Предимство в бизнеса, на пазара на труда, ако щеш на сцената “Живот” са т.нар.
“меки умения”. В контекста на нашия разговор това са социално-емоционалните умения. За
мен би било огромно щастие, ако социално-емоционалното изучаване стане част от
задължителните предмети“ казва Петя Петрова, директор на ЧОУ „Мария Монтесори“ –
Добрич и лектор в Конференцията.
„Социалното и емоционално развитие е важно за всеки от нас, за нашите деца. Всеки е кълбо
от емоции, преживявания, част от житейски ситуации – понякога са сърдити, обидени,
влюбени, тъжни, отхвърлени, недооценени… и разбира се, за да продължиш напред, е
необходимо да подкрепиш ученика, детето, личността, в разбирането за себе си, във
формирането и изграждането на социални компетентности“ разказва друг лектор от
Конференцията, Димана Белчева, която е ресурсен учител в СУ”Димитър Матевски”,
гр.Пловдив.
„Считам, че социално-емоционалното изучаване ще подпомогне адекватната
подготовка на децата за справяне с предизвикателствата на съвременния свят, в който
живеят. Това ще подобри тяхната социализация, адаптивност, ще подпомогне
развитието на потенциала им. Мое лично убеждение е, че в съвременния ни свят
децата имат нужда от разговор, а не от непрекъснато назидаване; имат нужда от
споделени занимания, необходимо е да се приучават на търпение и споделяне, на
осъзнаване и редовна употреба на „вълшебните” думички“ обяснява Мариела Личкова, лектор
в Конференцията и директор в ДГ „Дружба“ – Оряхово.

Организаторите на конференцията отправят покана към всички заинтересовани директори,
учители, психолози и специалисти в работата с деца да бъдат част от предстоящото събитие.
Читателите на „Образованието.БГ“ могат да се възползват от код за 20% отстъпка при
регистрация в Националната Конференция. Кодът е obrazovanietobg и с него може да се
регистрирате в сайта www.socialemotionalskills.eu.