153-то спортно училище Неофит Рилски

Категория: Училища


Населено място: София


Адрес: Ул "Народни Будители" №2


Телефон: (359) 8 37 21 90


Факс: (359) 837 21 90


Имейл: nrilski153@abv.bg


Facebook: 153 Спортно Училище "Неофит Рилски"


Web: https://nrilski153.org

За училищетоПриемГалерия

История:

153-то училище е първоприемник на 147 ЕСПУ-спортен профил към ДФС „Локомотив” – София. То е открито през 1985 г. с прием на ученици след завършен пети клас и просъществува до 1990 год. Под вещото ръководство на г-жа Иванка Балдачка училището успешно развива следните спортове: футбол, волейбол, баскетбол, водна топка, борба, джудо, вдигане на тежести, лека атлетика и колоездене.

С много грижи и надежда за бъдещето през учебната 1990-1991 е открита 153-та гимназия. Тя приема името на Неофит Рилски, осветил с делото си трудния път на българското училище от зората на неговото съществуване. 153 гимназия “Неофит Рилски” е една от първите общински гимназии в София с обучение до 12 клас.

В периода 1991-2013 г. директори на гимназията са: Мария Георгиева, Данчо Цветков и Мая Куцарова. В първите години след откриването си 153 ПГ се специализира в обучението на паралелки с профилирана подготовка – профил икономика, прием след 8 клас. От преподавателски екипи в гимназията се разработват нови учебни планове. Започва прием на ученици след 7 и 8 клас на паралелки в следните профили: спортен, хуманитарен, чуждоезиков, природо-математически (информационни технологии). Приоритетно в гимназията се утвърждават освен спортните и технологични профили – “Туризъм”, “Предприемачество и бизнес”.
През годините са се обучавали поколения изтъкнати спортисти, преводачи, учители, артисти, юристи, икономисти, банкери – гордост за училището.
Успехите в учебно-възпитателната и спортно-тренировъчна дейност се дължат на изключителния и талантлив екип от добре подготвени учители и треньори през всичките години от съществуването на училището.

ОТ 01.09.2013 Г. със заповед № РД-14-49 от 23.05.2013 год. на МОМН
153 ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „Н. РИЛСКИ“ СЕ ПРЕОБРАЗУВА В 153 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „Н. РИЛСКИ“

 

 

Директор на училището, ръководещ настоящата дейност, е г-жа Кирилка Диковска. Добре подбраният екип от професионалисти – учители и преподаватели по спортна подготовка, работи ентусиазирано и с надежда за възвръщане към предишната спортна слава на училището, свързана с едно от най-старите и обичани спортни дружества – „Локомотив” София.

В настоящия момент се развиват 8 вида спорт: баскетбол, бокс, волейбол, джудо, лека атлетика, тенис на маса, футбол, художествена гимнастика.

Материално-техническа база:

– Компютърни кабинети с интернет достъп, Wi-Fi мрежа;
– Възможности за изучаване на чужди езици;
– Библиотечен фонд;
– Фитнес зала;
– Плувен басейн;
– Тенис зала;
– Физкултурни салони;
– Спортни площадки;
– Използване на спортната база на ОСК „Локомотив” и ПФК „Локомотив” София;
– Възможност за столово хранене на учениците и бюфет;
– Общежитие.

Прием за учебна 2018/2019

След завършен 4 клас, 5 клас, 6 клас, 7 клас.след завършен 4 клас, 5 клас, 6 клас, 7 клас.

След 7 клас –  професия Помощник-треньор


 І. Условия за кандидатстване: 

1.   На основание Наредба № 1 /30.08.2016 г. за условията и реда за прием на учениците в спортните училища.
2.   Предложение за държавен план-прием за учебната 2018 – 2019 може да намерите ТУК.
3.   Кандидатите да са завършили съответния клас в годината на кандидатстване.
4.   Полагат изпит за проверка на възможностите  по тестове за съответния вид спорт, за който кандидатстват.
5.   Ученикът има право да кандидатства  по един или два вида спорт от застъпените в училището:

баскетбол
волейбол
футбол
бокс
джудо
лека атлетика
тенис на маса
художествена гимнастика.

ІІ. Документи:

1.  Заявление по образец /предоставя се и се попълва на място в училището/.
2.   Копие от акт за раждане.
3.   Медицинско свидетелство със заключение, че кандидатът може да упражнява съответния спорт.
4.   Застрахователна полица „Злополука” за дните на изпита по вида спорт.
5.   Копие на ученическа книжка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Представят се оригинали на документи по т.2 и т.5. 

ІІІ. Срокове за подаване на документи:

Іви тур – 29.05 – 20.06.2018 г.  в училището от 8:30ч. до 16:00ч.
ІІри тур – 20.07 – 15.08.2018 г. в училището от 8:30ч. до 16:00ч.

ІV.  Срокове за провеждане на изпити:

Іви тур – 21.06 и 22.06.2018 г.
ІІри тур – 16.08 – 17.08.2018 г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изпитите се провеждат  в /2/ два дни по график за всеки един  от спортовете.

V. Класиране:

Извършва се  по съответния спорт, по низходящ ред на получения сбор точки от тестовете, съобразно заявения вид спорт.

VІ. Записване на новоприетите:

Іви тур – до 27.06.2018 г. в училището от 8:30ч. до 16:00ч.
ІІри тур – до 23.08.2018 г. в училището от 8:30ч. до 16:00ч.

ЗАБЕЛЕЖКА: За записване се представя оригинал на документ за завършен съответен  клас.