Основно Училище ”Отец Паисий” с. Врачеш

Категория: Основни училища


Населено място: с. Врачеш


Адрес: пл. Освобождебие № 4


Телефон: 07134 / 20 26


Факс: 07134/ 20 21


Имейл: ouvrachesh@abv.bg


Web: http://www.ouvrachesch.com/

За насГалерияЗапитване

Информация:

През ноември 1820г. в село Врачеш е отворено първото училище. В годините то се развива и се построява нова училищна сграда по инициатива на главния учител Петър Арнаудов.
През 1929г. училището приема името „Отец Паисий”.Денят на народните будители е обявен за негов патронен празник. В периода 1966 – 1976 г. в отговор на нарасналите изисквания за съвременно обучение и възпитание на децата ,се построява новата,светла и просторна училищна сграда,в центъра на селото.

Основно училище ”Отец Паисий” с. Врачеш разполага с богата материална база и квалифицирани кадри.Класните стаи са обновени с нови маси,столове,шкафове и бели дъски.Оборудвани са два комютърни кабинета и мултимедийни зали, където учениците придобиват компютърни умения и обогатяват знанията си нагледно.Всички учители са с висше образование- магистри и бакалаври. Децата се обучават по съвременни учебни планове,с нови безплатни учебници.

От учебната 2009 / 2010 г. се създава подготвителен клас,предимно с ромски деца,който дава много добри резултати.

Културният живот на училището е наситен с празници,състезания,викторини,кулинарни и художествени изложби.Самостоятелно или съвместно с читалището се организират празнични концерти за Деня на народните будители и 24 май-Деня на славянската писменост и култура. От основаването си до днес училището е изминало дълъг път,осеян с трудности и превъплъщения. Поддържа се високо качество на обучение, върви се успоредно със съвременните изисквания в образованието. През последните години в училището се провеждат множество мероприятия.Набляга се на работата в групи по свободно избираема подготовка,извънкласни форми,творчески състави и спортни секции, с цел по-добра възпитателна работа и уплътняване свободното време на учениците.

Учителите работят по различни проекти:Проект-„Успех”-да направим училището привлекателно за младите хора,Проект-„Разнообразни и равни”за подпомагане на изоставащи ученици и подготовка за НВО,Проект- „Нов шанс за успех” – за работа с роми,които получават удостоверения за завършен клас.

Материална база

Училището разполага с:

 • 2 компютърни зали с постоянна интернет връзка и мултимедии;
 • 1 мултимедийна зала;
 • Специализирани кабинети по –математика, физика, биология и химия;
 • Кабинет по музика;
 • Физкултурен салон с фитнес зала;
 • Спортна площадка с футболно игрище и две баскетболни игрища;
 • Библиотека;
 • Медицински кабинет;
 • Игротека;/li>

Преподаватели:

Начални учители:

 • Димка Шунтова – старши начален учител – dimich57@abv.bg
 • Наталия Захариева – старши начален учител – nataliq.zaharieva@abv.bg
 • Добрина Петкова – старши начален учител – dobi.pet@abv.bg
 • Цанка Маринова – старши начален учител – simeonova71@abv.bg
 • Петя Живкова- старши начален учител – petetooo_abv.bg
 • Иванка Минева – старши начален учител – iv.mineva@abv.bg
 • Станислава Петровска – младши учител ПУП – stugi@abv.bg

Възпитатели в начален етап:

 • Мая Коловска – старши възпитател в НЕ – mai4eto62@abv.bg
 • Венета Тодорова – старши възпитател в НЕ – veneta.todorova8@abv.bg
 • Анета Димитрова- старши възпитател в НЕ -a_dimitrova66abv.bg
 • Иванка Иванова- възпитател в НЕ – ivanka_lalova@abv.bg

Учители в прогимназиален етап:

 • Мария Денкинска- старши учител по математика – denkin@abv.bg
 • Пламенка Георгиева – старши учител по БЕЛ – plamenka0218@abv.bg
 • Мая Тодорова – старши учител по ДТИ и изобразително изкуство- Maya.todorova09@ abv.bg
 • Кети Величкова – старши учител по биология и здравно образование и
 • химия и опазване на околната среда -kety53@abv.bg
 • Йонка Ханджиева -старши учител по история и цивилизация , география и икономика-jonichka_54@abv.bg
 • Мария Николова – старши учител по английски език- matsa_123@abv.bg
 • Иванка Георгиева – старши учител по математика , физика и астрономия и информационни технологии -iv_geo65@abv.bg
 • Генка Босовска – младши учител по БЕЛ и английски език-g_bosovska@abv.bg
 • Веселин Божилов – старши учител по ФВ и спорт- tangraarrows@abv.bg

Възпитател в прогимназиален етап:

 • Цветелина Петкова – възпитател прогимназиален етап- tsvetelina71@abv.bg

Вашето съобщение