ЦСОП ,,Васил Левски‘‘ – Ловеч

Категория: Помощни училища


Населено място: Ловеч


Адрес: Пресечена скала, Троянско шосе


Телефон: 0884 12 67 92


Мобилен: 0879 83 38 13


Имейл: scop_v.levski.lovech@abv.bg


Facebook: Цсоп Васил Левски


Web: http://pu-lovech.com

За ЦСОПГалерияКонтакти

История:

ЦСОП ,,Васил Левски‘‘ е единственият Център за специална образователна подкрепа на територията на Област Ловеч за работа  с ученици със умерена, тежка степен на умствена изостаналост,множество увреждания и други придружаващи заболявания.

       На 1-ви август 2017 година ,ПУ”Васил Левски” гр.Ловеч се бреобразува в ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ЛОВЕЧ.Историята на ЦСОП,,Васил Левски‘‘ започва като Помощно училище в с. Стояново /сега с. Радювене/, преминава през селата Голец,Къкрина, за да стигне до гр. Ловеч – в месността Пресечена скала през 1997г. Повече от 160 са служителите, преминали през училището и посветили труда си на работата с тези деца.

В училището работи екип от високо квалифицирани специални педагози и други специалисти, отдадени на обучение, възпитание и грижи за децата със специални образователни потребности.

 

Ръководство:

Директор:

 • Мария Съева

Начални учители:

 • Ива Николаева
 • Грета Маркова
 • Виолета Станчева
 • Ирина Анатолиева

Прогимназиални учители:

 • Ана Балевска – учител биология, химия, ДБТ
 • Венелина Стойкова – учител математика и информатика
 • Илиян Иванов – учител история и география
 • Йоана Йоцова-учител по БЕЛ
 • Петър Стоянов- учители професионална подготовка – Озеленяване и цветарство

Възпитатели:

 • Маргарита Дачева
 • Маргарита Осенска
 • Йордан Герганов
 • Пламен Тодоров

Психолог:

 • Ценка Бочева

Логопед:

 •   Наташа Нисторова

Социален Работник:

 •  Ивайло Нисторов

Обществен съвет:

Със заповед № 23/15.09.2017г.на директора на ЦСОП “Васил Левски” Ловеч е сформиран Обществен съвет,както следва:

ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ В

ЦСОП“Васил Левски“ гр.Ловеч

 1. Павлина Иванова – родител
 2. Бедрия Шериф – родител
 3. Диана Лалева-настойник,управител ЦНСТ
 4. Ана Балевска – учител
 5. Виолета Станчева –  учител
 6. Маргарита Осенска – възпитател
 7. Сашко Людмилов – ученик в 9-ти клас
 8. Галя Димитрова – представител на работодателите,земеделски производител,съгласно заповед на Областен управител
 9. Тамара Анчева – експерт от РУО-Ловеч