СУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – БУРГАС

Категория: Училища


Населено място: Бургас


Адрес: ул. „Свети Свети Кирил и Методий“


Телефон: 056 846031


Мобилен: 0894498965


Факс: 056 846034


Имейл: soukim@abv.bg


Facebook: Соухеп "Св.Св. Кирил и Методий" - гр. Бургас


Web: http://soukim-burgas.com/

За насПриемГалерия
С ъчетание на естетична среда У добни комуникативни връзки “Св. Св. Кирил и Методий” - гр.Бургас е училище с традиции. Негови възпитаници са редица държавници и дейци на културата: Георги Калоянчев, Апостол Карамитев, Любомир Бодуров, Хиндо Касимов, Милка Янакиева, Недялко Йорданов, Мария Статулова, Руси Чанев, арх. Енчо Калачев, проф. Жабленски, проф. д-р Андрей Иванов, Георги Баев, Емил Чакъров, Сава Пиперов и др. СУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - БУРГАС 1

АСОЦИАЦИЯ НА КЕЙМБРИДЖ УЧИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ

От 2011 година СУ “Св. Св. Кирил и Методий” град Бургас е избрано за член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Връчен е сертификат за “Най-активно училище през 2011 година сред новите училища - членове”. Всеки ученик, обучаван по системата на Кеймбридж училищата, в края на учебната година, получава сертификат от Асоциацията. Учениците от училище "Свети Свети Кирил и Методий" град Бургас ще работят с модерни учебници, даващи възможност за по-високо ниво на обучаване на чужд език. Всяка година се провеждат вътрешноучилищни и национални състезания по английски език между учениците от Кеймбридж училищата .

История на училището

СУ „Св.Св.Кирил и Методий” град Бургас е наследник на първото българско училище в гр.Бургас, открито през 1869 година от поп Георги. През 1932 година на площад „Св.Св.Кирил и Методий” срещу църквата е построена масивна сграда на Народно основно училище „Кирил и Методий”, в която и до днес се помещава училището.Първите учебни занятия започват през учебната 1933/1934 година. През учебната 1949/1950 година в сградата на училище „Кирил и Методий” се помещава Учителският институт с базова прогимназия и новооткритото средно педагогическо училище. През учебната 1973/1974 година по решение на МНП Народно основно училище „Кирил и Методий” се преобразува в Единно средно политехническо училище „Св.Св.Кирил и Методий”.Разкриват се три паралелки в ІХ клас, въвежда се ново учебно съдържание в І клас и за първи път започват да се раздават безплатни учебници на първокласниците. През м.VІ.1989г. за първи път се въвежда прием на ученици за І клас по методиката на Националната лаборатория към училището в Горна Баня-София.Приетите първокласници са разпределени в 4 паралелки с изучаване на чужди езици-английски, немски, френски и италиански от І клас.През учебната 1989/1990 година в ЕСПУ”Кирил и Методий” са разкрити за първи път в град Бургас две паралелки по изобразително изкуство и една паралелка по български език и литература.През учебната 1990/1991 година са открити още две нови паралелки-по история и по география.С това се оформят двата профила:профил „Хуманитарен” и профил”Изкуства”.От учебната 1991/1992 г. приемните изпити на учениците в паралелките в профил”Хуманитарен” и в профил „Изкуства” се провеждат централизирано, съгласно Наредба на МОН, след завършен VІІ клас.Всяка паралелка е с подготвителен клас, в който се изучава интензивно чужд език-английски, италиански, немски и френски език.От 1998 г.учениците изучават и японски език под ръководството на г-н Мигура, г-ца Михоко Йошида и г-ца Маи Иваса. От 1991 година ЕСПУ”Кирил и Методий” се преобразува в Средно-хуманитарно-естетическо училище”Св.Св.Кирил и Методий”.От м.ІV.1994 година СХЕУ”Св.Св.Кирил и Методий” се преобразува в СУ с хуманитарно-естетически профил”Св.Св.Кирил и Методий”. На 30.ІV.1993 година под ръководството на журналиста Георги Райков ученици издават първия брой на училищния вестник „Звън”.Понастоящем вестник „Звън” се издава от учениците, участващи в СИП Журналистика. От 11.V.1993 година ежегодно в залата на СБХ учениците абитуриенти от паралелките по изобразително изкуство откриват изложби с техни творби.На 4.ХІІ.2001 година в училището тържествено беше открита художествена галерия „Св.Св.Кирил и Методий”, в която периодично се организират изложби на наши ученици. Училището е носител на престижната награда „Екоучилище”.В изградената секция „Православие и краезнание” към Енорийски духовно-просветителски център”Възнесение Господне” и дружеството на краеведите, учениците под ръководството на г-жа Милка Бихлюмова-преподавател по история, събират своите краеведски изследвания, които издават и книги.Под ръководството на учителите учениците ежегодно участват в международни, национални и регионални конкурси, на които винаги завоюват призови места.Усилията на целия педагогически колектив са насочени към подобряване качеството на учебно-възпитателния процес за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура. СУ „Св.Св.Кирил и Методий” град Бургас е едно от елитните училища в Бургас, част от символите на нашия град в образованието и културата, готово да отговори на предизвикателствата на 21 век за утвърждаване на завоюваните позиции и постигане на по-високи резултати за демократизация и хуманизация на образованието.
ПРИЕМ ЗА І КЛАС 4 паралелки, с интензивно изучаване на английски език и втори език по избор:
  • испански език
  • италиански език
  • руски език
Учители на бъдещите първокласници ще бъдат: Йорданка Маринова, Дорена Киндалова, Теодора Димитрова, Марияна Георгиева ПРИЕМ ЗА V КЛАС 3 непрофилирани паралелки, с изучаване на английски език 1 паралелка с разширено изучаване на изобразително изкуство. ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС Профил ХУМАНИТАРЕН – 1 паралелка География и икономика с английски език Профил ТЕХНОЛОГИЧЕН – 1 паралелка Информационни технологии и информатика с английски език Профил ИЗКУСТВА – 1 паралелка Изобразително изкуство с английски език 1 непрофилирана паралелка с изучаване на английски език. Прием по документи ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 1 непрофилирана паралелка с изучаване на английски език . Приемът се осъществява по документи. https://www.youtube.com/watch?v=-a5WhKN7HnM