128 СУ “АЛБЕРТ АЙНЩАЙН”

Категория: Средни училища


Населено място: София


Адрес: ж.к. „Младост 2“ П.К 13


Телефон: (02) 884 21 84


Мобилен: (02) 884 03 81


Факс: (02) 884 70 92


Имейл: souaa@abv.bg


Facebook: 128 СУ "Алберт Айнщайн"


Web: http://128sou-sofia.info

За училищетоПриемКонтакти

История:

Нашето училище отваря врати за първи път на 17.02.1975 г. В началото учителският колектив с директор Мата Стайкова се състои от 22 педагози, обучаващи около 560 ученика от начален и среден курс. От м. септември 1984 г. училището е обявено за ЕСПУ – с две паралелки в 9 клас. Постепенно броят на учителите нараства до 60 души, а учениците са над 1000. В гимназиален курс започва осъществяването на профилирано обучение в областта на хуманитарните и природоматематическите науки, както и на технологиите.

От м. Септември 1989 г. новият директор на училището е г-жа Емилия Илиева. Нейните усилия и амбиции са насочени към съхраняване и развитие на заложените традиции в живота на 128–мо училище, разширяване на чуждо езиковото обучение, обогатяване и модернизация на материално-техническата база. Така за няколко години са открити – интерактивна зала, видео система и телефонна връзка с всички класни стаи, актова зала, фонетичен и компютърен кабинет.

От есента на 1992 г. се осъществява идеята за утвърждаване на стопански профил в училището със специализация по икономика и мениджмънт в горен курс, като се изучават – английски език, стенография, компютърна грамотност и др. През 1996 г. се въвежда пред професионална подготовка по специалност “Митническо комисионерство” с изучаване на основи на пазарната икономика и мениджмънт, основи на правото, счетоводство, стокознание, митническа политика и международни плащания. От 1998 г. започва обучение по специалност “Организатор на среден и дребен бизнес”, която дава възможност за получаване и на сертификат за професионална квалификация на английски език.

През учебната 2000/2001 г. чрез Националния изпит-тест след 7 клас се формират 4 паралелки с изучаване на чужди езици и информатика. Въвежда се и ранно чуждо езиково обучение.

Същевременно се създадоха три компютърни кабинета, а през 2005 г. в чест на 30-годишния юбилей на училището бе открит и мултимедиен кабинет.

В последните години се оформи цялостния облик на нашето училище: прием на ученици в предучилищна група, въвеждане на целодневно обучение от първи до четвърти клас,а след завършен седми клас- с профилирано обучение по информатика, информационни технологии и стопански мениджмънт.

Това осигурява съвременно и перспективно образование на учениците от 128 СОУ “Алберт Айнщайн”, голяма част от които продължават обучението си във висши учебни заведения.

За своята над 40-годишна история нашето училище е подготвило хиляди възпитаници, намерили реализация на своите знания и умения в различни направления на общественото ни развитие.

Училищна среда:

Ръководството на училището, съвместно с училищното настоятелство, ръководството на район “Младост” и родителската общественост полагат постоянни усилия за осигуряване на съвременни условия за обучение и възпитание на своите ученици. В резултат на това училището разполага с богата материална база. Учениците в начален курс ползват напълно самостоятелни класни стаи на втори етаж, които са обзаведени и украсени според възрастовата им характеристика. Учениците в среден и горен курс се обучават в добре оборудвани кабинети по отделните учебни предмети, разположени на първи, трети и четвърти етаж.От м.юли 2009г. всички коридори, фоайета и входове на училищната сграда са под видеонаблюдение чрез 8 камери. Това спомага за осигуряването на безопасността и спокойствието при провеждане на учебно-възпитателния процес и извънкласните дейности.За допълнително онагледяване на учебния процес всички кабинети, класни стаи, актова зала и учителска стая са свързани с видео-система и радиоуредба със собствено студио. За отбелязване на бележити събития и тържества спомага и новият видео-клуб със система за домашно кино. Училището разполага с три напълно обновени и осъвременени с подходяща техника компютърни зали, като и мултимедиен кабинет. Във всеки един от тях има достъп до Интернет. В помощ на обучението е и библиотеката в 128 СОУ, в която се ползват над 9 хиляди книги, списания, речници и справочници. В читалнята учители и ученици могат да ползват компютър и безжичен достъп до Интернет.По традиция в училището се осъществява активна спортна дейност. За това спомагат двата физкултурни салона, фитнес-залата, както и двете баскетболни, футболно и волейболно игрище в двора. В 128 СОУ функционира ученически стол, бюфет, осигурено е и медицинско обслужване.Вижте част от местата, където учат, играят и почиват Вашите деца.!

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г.

 Училището няма да предлага прием в подготвителна група през учебната 2018-2019г.

ПРИЕМ  В  ПЪРВИ  КЛАС  ЗА  УЧЕБНАТА  2018/2019  ГОДИНА

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА В ПЕТИ КЛАС ЗА 2018-2019 г.

Прием след завършен седми клас

НЕ се предвижда прием след осми клас

Вашето съобщение

[recaptcha]