СУ Св. Климент Охридски – Дупница

Категория: Средни училища


Населено място: Дупница


Адрес: ул. Ю. Венелин №92


Телефон: 0701 5 22 26


Имейл: ousvklohridski@abv.bg


Web: http://ousvklohridski-dupnica.com

ИнформацияГалерияКонтакти

За училището

 

СУ Св. Климент Охридски отваря врати на 15.09.1978 г. в град Дупница. Патронният празник на училището е на 25-ти ноември.

 

В училището се обучават ученици от 1 до 8 клас за придобиване на диплома за основно образование. Учебният процес в се осъществява в една смяна – сутрин. Учебното заведение е с общинско финансиране.

 

   Предимства на СУ Св. Климент Охридски:

 • едносменно обучение с възможност за целодневна организация на децата по два варианта;
 • ефективно обучение съобразно европейските стандарти;
 • висококвалифицирани учители;
 • възможност за изучаване на чужд език;
 • обучение с компютър по програмата „Енвижън“;
 • работа с електронни учебници;
 • осигурено столово хранене;
 • подсигурен транспорт за пътуващите ученици.

Основното училище разполага с много добре поддържана материално-техническа база. На разположение на възпитаниците на СУ Св. Климент Охридски са:

 • 28 класни стаи и обособени кабинети по всички дисциплини;
 • шкафчета за всеки ученик;
 • изцяло обновен физкултурен салон;
 • зала по бадминтон;
 • зала за тенис на маса;
 • плувен басейн (в момента не работи поради липса на финансиране от община Дупница);
 • открити спортни площадки;
 • лекоатлетическа писта (100 м);
 • 3 компютърни кабинета;
 • зала за отдих;
 • актова зала.

Образователното заведение предлага услугите на:

 • училищна библиотека;
 • столова;
 • училищен павилион.
   Училището работи по програма за целодневно обучение от 1-ви до 8-ми клас включително, като за всички класове са организирани ПИГ. Работи се и по първи и втори вариант на целодневното обучение.

Прием

 

СУ Св. Климент Охридски в град Дупница извършва прием на първокласници. Приемът е по документи и не изисква полагане на приемен изпит:

 • заявление по образец;
 • копие от акт за раждане;
 • удостоверение за завършено ППГ;
 • и други документи.

Средното училище разполага с добре поддържана материална база с множество кабинети и класни стаи, чиста площадка и обширен двор. Всички стаи са оборудвани с учебни средства, които улесняват учебния процес.

 

Приемът в първи клас се извършва в 2 паралелки.

 

   Учениците от училището ползват безплатен транспорт.

 

Училищен екип

 

Целта на преподавателите в СУ “Св. Климент Охридски” гр. Дупница е да формират личности със самостоятелно мислене и умения. За обучението и възпитанието на учениците се грижи екип от отлично подготвени преподаватели с дългогодишен професионален опит.

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 1. Илия Георгиев Близнаков – Директор
 2. Ася Любчова Попова – Заместник директор УД
 3. Милена Константинова Радева – ст. учител по Български език и литература
 4. Надя Атанасова Атанасова – ст. учител по Български език и литература
 5. Ивайло Георгиев Славов – ст. учител по Английски език
 6. Елена Лозанова Владимирова – ст. учител по математика и физика
 7. Анелия Асенова Спасова – ст. учител по Информационни технологии, математика и физика – портфолио
 8. Красимира Йорданова Йорданова – ст. учител по Информационни технологии и математика
 9. Диана Атанасова Николова – ст. учител по Биология и здравно образование, химия и ООС, ЧП
 10. Ангелина Александрова Димитрова -ст. учител по Музика
 11. Иван Костадинов Бечков – ст. учител по Изобразително изкуство и Технологии
 12. Маргарита Николова Атанасова – ст. учител по География и икономика
 13. Славянка Георгиева Пачаръзова – ст. учител по Физическо възпитание и спорт
 14. Христо Страхилов Михалчев – ст. учител по Физическо възпитание и спорт
 15. Анастасия Стефанова Малинова – ст. учител 1-4 клас
 16. Гергана Антониева Лазова – ст. учител 1-4 клас
 17. Антоанета Иванова Димитрова – ст. учител 1-4 клас
 18. Бойка Димитрова Лазова – ст. учител  1-4 клас
 19. Величка Кирилова Василева – ст. учител 1-4 клас
 20. Ирена Ничева Димитрова – ст. учител 1-4 клас
 21. Кремелина Тодорова Соколова – ст. учител 1-4 клас
 22. Снежана Иванова Куйова – ст. учител 1-4 клас
 23. Ваня Асенова Иванова – учител по Английски език 1-4 клас
 24. Вера Василиева Иванова – учител 1-4 клас
 25. Илинка Георгиева Демиревска – учител 1-4 клас
 26. Весела Василиева Дойчинова – ст. учител ЦДО
 27. Катя Иванова Арнаудова – ст. учител ЦДО
 28. Любка Михайлова Токева – ст. учител ЦДО
 29. Иван Бойчов Иванов – учител ЦДО
 30. Лили Олег Костова – учител ЦДО
 31. Нина Василева Никифорова – учител ППГ

СЛУЖИТЕЛИ

 1. Марияна Стоянова Иванова – ЗАС
 2. Иванка Йорданова Александрова – Библиотекар
 3. Райна Здравкова Атанасова – чистач
 4. Виктория Спирова Кюлавска – чистач
 5. Иванка Райчева Грозданова – чистач
 6. Мариана Георгиева Арнаудова – чистач
 7. Велизар Кирилов Лазаров – чистач-охранител
 8. Иван Димитров Иванов – огняр, поддръжка

Вашето съобщение