СУ “Св. Паисий Хилендарски”

Категория: Средни училища


Населено място: Златица


Адрес: ул. Васил Левски № 2


Телефон: 0728 66181


Мобилен: 0728 66271


Имейл: sou_zlatica_06@abv.bg


Facebook: Средно Общообразователно Училище Свети Паисий Хилендарски


Web: https://www.sou-zlatitsa.bg/

ЕкипДокументиПрофил на купувача
 • Аделина Иванова Павлова-– Вр. И. Д. директор
 • Кина Цвяткова Буюклиева – зам. директор учебни дейности
 • Цветанка Крайчева Гъркова- зам. директор административно-стопански дейности
 • инж. Даниела Христова Самарджиева- главен учител, класен ръководител на 10. а клас
 • Димитринка Тодорова Чолакова – Стоянова – подготвителна група
 • Димка Никова Червенкова- класен ръководител на 1 „А”
 • Гергана Тодорова Градинарова- класен ръководител на 1„Б” клас
 • Ивелина Владимирова Казъмска 1 клас
 • Десислава Цветкова Нягулова – класен ръководител на 2 „А” клас
 • Емилия Тодорова Микова – Иванова- класен ръководител на 2 „Б” клас
 • Даниела Пенчева Тодорова – 2 клас
 • Венета Добрева Каменова- класен ръководител на 3 „А” клас
 • Павлина Димитрова Божкова- Лалова- класен ръководител на 3 „Б” клас
 • Теодора Филипова Иванова – класен ръководител на 3 „В” клас
 • Райна Георгиева Попова- 3 клас
 • Стоянка Николова Балова- Горицова- класен ръководител на 4 „А” клас
 • Габриела Илиева Захариева- класен ръководител на 4 „Б” клас
 • Павлина Добрева Георгиева – 4 клас
 • Велка Панчева Батаклиева – 3 и 4 клас
 • Десислава Иванова Харалампиева – Генчева  1, 2,3 и 4 клас
 • Милена Василева  – класен ръководител на 7 “А”  клас
 • Пенка  Маркова – класен ръководител на  5″А”  клас
 • Лилия Груева- класен ръководител на 6„Б” клас
 • Здравка  Стефанова Петрова
 • Мария Николаева Велчева
 • Невенка Николова  Джунакова
 • Калоян Дилянов Йотов
 • Кристиян Марианов Герчев
 • Донка Веселинова Славчева – Философия
 • Даниела  Иванова Чернева – История и цивилизация, класен ръководител на 9 „А” клас
 • Емилия Йорданова Самарджиева – География и икономика, класен ръководител на 8 „А” клас
 • Кунка  Нешова Юрукова – Маркетинг и реклама, Предприемачество, класен ръководител на 11″А” клас
 • Анета Иванова Панова – Математика, класен ръководител на 7 „Б” клас
 • Маргарита Костадинова Хаинова- Математика, класен ръководител на 12 „А” клас
 • Ваня  Маринова Маринова – Биология и здравно образование
 • Людмила  Атанасова Темелкова – Физика и астpономия
 • Румяна Иванова Серафимова – Изобразително изкуство
 • Десислава Харалампиева-Генчева –  Изобразително изкуство
 • Цветанка Иванова Георгиева – Музика
 • Стойчо  Маринов Соколов – спортни танци
 • Борислав Тодоров Богданов
 • Йорданка Добрева Ненова
 • Николай Иванов Серафимов
 • Донка Веселинова Славчева – училищен психолог
 • Красимира Николова Ганчева –  психолог за работа с деца със СОП
 • Даниел Димитров Овчаров – логопед
 • Павлина Станева Зайкова – ресурсен учител
 • Тинка Петрова Бачева – ресурсен учител
 1. Стратегия за развитие на училището за периода 2016-2020 година
 2. Правилник за дейността на училището
 3. План за квалификационната дейности
 4. Годишен план на училището за 2019/2020 учебна година
 5. Етичен кодекс
 6. Вътрешни правила за работната заплата
 7. Полезна информация за ученици, родители и учители в случаи на насилие или други критични ситуации
 8. Правилник за вътрешния трудов ред
 9. Правилник за безопасни условия на труд
 10. Училищен учебен план за 2029-2020 година: начален етаппрогимназиален етап и гимназиален етап
 11. Седмична програма – начален етап
 12. Седмична програма – гимназиален и гимназиален етап
 13. График за консултации през втори учебен срок на 2019/2020г
 14. График за класни и едночасови контролни работи през втори учебен срок на 2019/2020г