ОДЗ „Свобода” – Ямбол

Категория: Детски градини


Населено място: Ямбол


Адрес: Ямбол, ул. Ал. Стамболийски 78


Телефон: 046663472, 046663472, 046663480


Имейл: cdg14_svoboda@abv.bg


Facebook: ОДЗ "Свобода" Ямбол


Web: http://

Информация за ОДЗ „Свобода” - ЯмболГалерияЗапитване
Детското заведение е ново в град Ямбол. Заведението е с богата история, тй като е първата в града след демократичните промени в страната. ОДЗ „Свобода” - Ямбол се помещава в обекта на Общностния център за интегрирано предлагане на социални грижи за деца и семейства в риск в район „Бенковски”. Финансирането е общинско. Реализираният прокт по строителството възлиза на стойност 1,6 млн. лева по защитена програма от Международната банка за възстановяване и развитие. Това е най-новата и модерна детска градина в града. Директор на новото ОДЗ е Мария Янева. Тя сподели, че има яслена група за 18 деца и 50 малчугани в градиснките групи. Директорът сподели, още че предвидените места са били бързо запълнени, с което се е наложило да се вкарат правила за постъпване.

Прием в ОДЗ "Свобода" по групи

  • 1 група – за деца от 10 месеца до 3 годишна възраст
  • Две градински групи – за деца от 3 до 7 годишна възраст
Документите ще се приемат понеделник, сряда и петък от 11:00 до 12:00 ч. и от 15:00 до 16:30 ч. Приемът на деца ще се прави съгласно доказаните Правила за постъпване на деца в ОДЗ „Свобода” – филиал в ж.к. „Бенковски”

Екип:

  • 2 медицински лица
  • 4 възпитателки
  • 2 детегледачки
  • 1 работник отговарящ за поддръжката и 1 огняр
Видео от церемонията по официалното откриване: https://www.youtube.com/watch?v=3CAKk8Yhl0w

Вашето съобщение