10 брутни учителски заплати при пенсиониране

10 брутни учителски заплати при пенсиониране

Текстът е записан в проекта на Закон за предучилищно и училищно образование

Парламентарната комисия по образованието при гласуване на второ четене на проекта на Закон за предучилищното и училищното образование е приела текст, според който при пенсиониране ще се плащат 10 брутни учителски заплати.

Новият текст е записан в проектозакона, като е бил приет единодушно.

Освен това депутатите са приели да има допълнително финансиране на училищата и детските градини в зависимост от оценката от външните оценявания. Предвижда се тези детски градини и училища, които имат добри образователни резултати, да могат да получават средства, които заедно с педагогическия съвет да решават за какво да изразходват. Детските градини и училищата, които имат лоша оценка или недобри резултати при инспектирането, няма да бъдат ощетени и също ще получават средства, като тези средства ще бъдат целеви за преодоляване на дефицити, които са констатирани.

Приет е текста, според който, освен учениците и родителите трябва да уважават учителите.

Предложението за мандатност на директорите не е било прието.

Тагове:

Източник: www.standartnews.com