Факти от историята на 14 януари!

Факти от историята на 14 януари!

На 14 януари се свикват съвети за събития важни за миналото!
Важни процеси съпроводени от трудни решения оставят следа в историята.

На 14 януари 1724 г. на българския престол се изкачва хан Севар, последен от династията Дуло.

На 14 януари 1867 г. на общобългарски събор, свикан от Добродетелната дружина в Букурещ, е изработена програма за федеративен съюз между България и Сърбия в седем точки. Тогавашният княз на Сърбия Михаил и министър Гарашанин прочели протокола без възражения, но отложили приемането му.

На 14 януари 1952 г. започва съдебният процес, който осъжда на 20 години затвор свещеник Дамян Гюлов – първият от серията процеси срещу католическото духовенство в България.

На 14 януари 2000 г. учреден е Съвет на браншовите организации при Българската търговско-промишлена палата, в който понастоящем членуват над 100 браншови организации; предлагат се и се обсъждат важни икономически решения; Съветът разработи и проект на Закон за браншовите организации, който е допълнен и от другите работодателски организации и все още е на вниманието на законодателния орган.

Тагове: , ,

Източник: ОБРАЗОВАНИЕТО.БГ