Ресурсните центрове остават, като звена към МОН

Ресурсните центрове остават, като звена към МОН

Проведе се официална работна среща между представители на НАРУ и Комисията по образование и наука в НС. На срещата присъства и Зам.-Министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева, както и г-жа Грета Ганчева от Дирекция “Достъп до образованието и подкрепа на развитието” в МОН. От страна на НАРУ участваха Калоян Дамянов, Председател, Калина Христова, Зам.-председател, Стоян Павлов Секретар и Весела Павлова, Координатор на НАРУ във Враца. От страна на Комисията по образованието и науката участие взе г-жа Милена Дамянова, Председател , доц.Борислав Великов и г-жа Корнелия Маринова, зам.-председатели и народни представители. Участваха представители на училища по проект “Включващо обучение, социални партньори, НМД, университетски преподаватели в сферата на специалната педагогика. По време на срещата се постигнаха много важни договорености за промени в Проекта на закон за предучилищно и училищно образование. На първо място ресурсните центрове остават специализирани звена към Министъра на образованието и науката с изключително важни нови фунции:оценяване, насочване, наблюдение, мониторинг квалификация, водене на случаи в сферата на приобщаващото образование. Съобразно новите им функции като гарант за държавната политика в сферата на равния достъп до образование се предлага и актуалната им промяна в Регионални центрове за приобщаващо образование. Училищата и детските градини, които не покриват изискванията за осигуряване на подкрепяща среда и ресурсно подпомагане на децата със специални образователни потребности ще продължат да ползват такива специалисти от регионалните центрове. В същото време регионалните центрове ще трябва да насочват и подкрепят децата и семействата, както в училище и детската градина, така и в центровете за личностно развитие. Регионалните центрове за приобщаващо образование са един изключително системен и нов инструмент за осигуряване на качеството на образователното приобщаване. В рамките на следващите дни НАРУ ще организира и семинар за представители на всички РЦ, за да можем окончателно да изготвим нашата визия за регионалните центрове, както и да начертаем предожения за държавните стандарти към закона. НАРУ изказва благодарност на всички наши членове, които подкрепиха нашите усилия в последните седмици. По повод организираната подписка за запазване на държавния статут на центровете, моля да ни я изпратите до петък с което ще завършим тази инициатива. Повече подробности ще коментираме на Общото събрание този месец.

Тагове: , ,

Източник: www.narubg.org