11 СОУ “Константин Константинов” – Сливен

Категория: Средни училища


Населено място: Сливен


Адрес: жк. Дружба


Телефон: 044/ 66 74 61; 044/ 66 76 20


Мобилен: 0896215789


Имейл: sou11_sliven@abv.bg


Facebook: 11 Соу Константин Константинов


Web: http://11sou.sliven.net/

За насПриемЗапитване

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация.
Възпитание и обучение според ДОИ и стандартите на ЕС, адаптиране на новия учебен план към изискванията за гражданско възпитание.
Засилване на интегративните процеси в учебната и извънкласна дейност, поддържане на традиция в обединяване на дейността на художествено – творческите формации в училище с професионалните състави от областта, страната и чужбина, синхронизиране работата на учители, родители, ученици.

Стратегии в дейността на училището

  • Измеримост и високо качество на резултатите от образоателно-възпитателната работа с ДОИ.
  • Обогатяване на творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.
  • Издигане нивото на художествено – творческите дейности до професионализма на сходни училища в страната.
  • Усъвършенстване на работата с изоставащите ученици.
  • Утвърждаване облика на училището и чувство за принадлежност към него у всеки възпитаник.
  • Защита на личностното достойнство на учениците в синхрон с процесите на демократизация на обществото.
  • Обогатяване и опазване на материалната база.

11 СОУ “Константин Константинов” – Сливен създава условия за практикуване на различни видове спорт. През годините са постигнати високи резултати в леката атлетика, волейбола, футбола, плуването, бадминтона, което ги превърна в традиционни за училището. Многобройни са отличията спечелени на различни състезания на общинско и национално ниво.

Уважаеми родители,
Предлагаме на Вашето внимание реда и условията за приемане на ученици в І-ви клас за учебната 2016/2017 година, съгласно Протокол №7/28.01.2016 г. на педагогическия съвет.
В приложените документи можете да изтеглите реда за приемане на първокласници:

Вашето съобщение