СОУ “Васил Левски” гр. Ябланица

СОУ "Васил Левски" гр. Ябланица

Категория: Средни училища


Населено място: Ябланица


Адрес: ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №21


Телефон: 069912225


Имейл: sou_yablanitza@abv.bg


Web: http://souyablanitsa.com

ИнформацияГалерияЗапитване
Въвеждането на взаимоучителната метода на обучение в Ябланица става през 1870 година в единственото обществено училище на Могилата, строено през време на Кримската война/1853-1856/. През 1875г. във взаимното училище се учат 110 ученици. По време на освободителната война 1877-1878 г. отстъпващите турски войски опожаряват училището. След освобождението е построена значителна за времето училищна сграда по плана на котака в Орхание /Ботевград/, завършена през 1879 г. Съгласно първата програма за уредбата на народните училища /1878 г./ училището започва с І, ІІ и ІІІ отделение. След влизането в сила на закона за народната просвета на Гюзелев от 1880 г. се разкрива и ІV отделение. След освобождението от османско владичество будното население на ябланинския край, начело с учителството, зажадняло да има по висока степен училища-класни. Без да искат специално разрешение от Министреството на народната просвета ябланчани откриват през 1883/1884 г. І клас/сега V клас. През 1885 г. по време на Сръбско българската война МНП закрива училището. Населението на Ябланица не отстъпва и само седем години по късно, през 1892 г. за втори път открива частно училище до ІІ клас /VІ/ клас. Само след две години МНП отново го закрива със заповед. За трети път ябланчани го откриват през 1899/1900 г. и отново МНП го закрива със заповед, за пример и назидание. Най после, на 01.09.1907 г. с разрешение на МНП в Ябланица е открито 3 годишно класно училище /прогимназия/. През 1923г. се построява ново училище - първоначално, а през 1926 г. се открива Земеделско училище, просъществувало 20 години. През 1938г. се открива гимназиален клон, който прераства в пълна гимназия. През 1944/1945 г. е построена нова гимназиална сграда и за партон на училището е избран Васил Левски. През следващите години МНП променя наименованието на училището:
  • 1962 г. - Средно политехническо училище „Васил Левски”
  • 1981 г. – Единно среднополитехническо училище „Васил Левски”
  • 1992 г. – Среднообщообразователно училище „Васил Левски” с ученици от І до ХІ клас
  • през 2002 г. се въвежда ХІІ клас
  • през 2005г. се осъществява прием в прием в професионална паралелка „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”
  • през 2008 г. по проект с европейски средства е санирана цялата сграда
  • през 2012г. е открит училищен музей
  • през учебната 2012/2013г.- училището работи по 4 проекта
СОУ "Васил Левски" гр. Ябланица разполага с 21 учебни стаи, 3 компютърни кабинета, 1 езиков кабинет, 1 логопедичен кабинет, самостоятелен бюфет, фитнес зала и столово хранене. Има 23 паралелки, в които се обучават 460 ученици от І до ХІІ клас.

Вашето съобщение