3 ЦДГ Детелина

Категория: Детски градини


Населено място: София


Адрес: с.Казичене, "Христо Ботев" , №2


Телефон: 02/9995274


Имейл: cdg_3@abv.bg


Web: http://cdg-3-detelina.org/index.html

За насГалерияЗапитване

История

С.Казичене се намира в равното Софийско поле на 20 км от центъра на столицата. В далечната 1949 година селището има няколко предприятия , които дават препитание на много хора, включително и на такива, дошли от провинцията, за да работят тук. Една от най-големите фабрики на леката промишленост по онова време е ТПК „Димитър Благоев”- за производство на памучни прежди и тъкани. Част от провинциалните работници са настанени в общежитие-двуетажна сграда,между с.Кривина и с. Казичене. Във фабриката работят много жени и семейства с малки деца, които се нуждаят от детска градина. Ръководството на „Димитър Благоев”, работниците и жителите на с.Казичене събират средства и реконструират първия етаж на общежитието в детска градина за 60 деца. Така се основава първата детска градина- ЦДГ 90.
Няколко години по-късно броят на родителите, желаещи децата им да посещават детската градина, се увеличава и в сградата на кметство Казичене се приспособяват 3 помещения- кухня и две спални-занимални, в които се настаняват децата.ЦДГ90 се преименувала в ЦДГ №3.
През 1976 година в центъра на с. Казичене до кметството се изгражда дървена къщичка типов проект, в която се отглеждат, възпитават и обучават деца в подготвителна група. В старото училище на с. Казичене също се приспособяват 2 занимални за полудневни подгответелни групи. Детската градина има 5 целодневни и 2 полудневни групи със 245деца.
През 1996 година сградата-филиал Кривина е реституирана и това налага нейното освобождаване.Много бързо трабва да се вземе решение къде да бъдат настанени децата и да се действа. С разрешението на р-н Панчарево, с помощта на кмета на с.Кривина, на дарители и с участието на много родители и на целия персонал на детската градина се прави реконструкция на сграда в с. Кривина, изградена и ползвана в миналото като кметство.
През 1986г. се проектира и започва строеж в с.Казичене на сграда, отредена за детска градина за 250 деца.По неизяснени причини строежът спира и сградата остава недовършена 23 години.
През 2008г. по предписание на службата по пожарна безопасност дървената къщичка е съборена и 30- те деца отново се настаняват в приспособено помещение в сградата на кметство Казичене.На мястото на дървената къщичка започва строителство на експериментална сграда за 50 деца. Това обаче е недостатъчно . Нарасналият брой на чакащи за прием деца, недостатъчният сграден фонд и неотговарящите на изискванията, според наредба 3 от 2005г., условия към помещенията, в които се отглеждат децата, налага довършването и на масивната сграда.
Така на 03.06.2009г. кметът на гр.София г-н Бойко Борисов открива основната сграда на ЦДГ №3 за 4 възрастови групи.Три години по-късно на 28.12.2011.г като коледен подарък за децата на Казичене и Кривина г-жа Фандъкова прерязва лентата и на експерименталната сграда. Децата на с.Казичене и с.Кривина са настанени в двете прекрасни сгради, отговарящи на всички съвременни условия, което прави 3 ЦДГ Детелина предпочитано място за отглеждане, възпитание и обучение.

Екип

Директор:Димитринка Илиева

I група- учители- Ил.Стоилова, П.Владимирова, пом. възпитател-Катя Тодоров

II-А група учители- Св.Григорова, Ив.Христоскова ,пом възпитател-Ст.Тодорова

III-А група учители- Сн.Козовска, Ир. Гургова, пом. възпитател- Лилия Колева

IV група учители- В.Йовчева, Т.Василева, пом. възпитател- Бл.Стоилова

ІІ-Б група учители-З.Заркова, Цв.Георгиева , пом. възпитател –Василка Йосифова

ІІІ-Б група учители-С.Стоянова,Ф.Желева, пом. възпитател – Антония Велкова

Кухня-готвач: В.Стоилова
Пом.готвач: Ел.Стоичкова
Шофьор: Д.Стоилов
Огняр: Венелин Стоименов
Касиер домакин: Анелия Димитрова
ЗАС: Мари Валериева

Групи

I група „Мечо пух” – госпожа В. Асенова, госпожа Т. Василева, леля Блажка
II група „Ариел” – госпожа П.Владимирова, госпожа И.Стоилова, леля Катя
III А Група „Снежанка” – госпожа С. Григорова, госпожа И. Христоскова, леля Тони
III Б група „Малкото пони” – госпожа З. Заркова, госпожа Ц. Георгиева, леля Васка
IV А група „Мики Маус” – госпожа И. Гургова, госпожа С. Козовска, леля Лили
IV Б група „Патето Яки” – госпожа С. Стоянова, госпожа Ф. Желева,леля Тони

Разгледайте още Детски градини в София
Информирайте се за прием и класиране в 3 ЦДГ Детелина – София

Вашето съобщение