Детска градина ”Зорница”

Категория: Детски градини


Населено място: Симеоновград


Адрес: ул. Драва 3


Телефон: 037812089


Мобилен: 0889330076


Имейл: zornitsa_simgr@abv.bg


Facebook: ДГ" Зорница "Симеоновград


Web: http://

Детска градина ”Зорница”е построена през 1972г. Работи с 4 целодневни и 1 полудневна група, 10 педагози, 5 помощник-възпитатели и 3 обслужващ персонал. В детската градина се възпитават и обучават средно 120 деца. Приоритет в работата е осъществяване на качествен и ефективен възпитателно-образователен процес, вследствие на което децата растат здрави, мислещи, добре подготвени за училището и живота. ДГ Зорница, Симеоновград участва активно в различни общински мероприятия и инициативи. Възпитаниците на градината изнасят подготвена програма на ежегодния традиционен панаир в града, участват в програмата на големите празници и празненства.

Към ДГ ”Зорница”съществува и филиал в с.Тянево.Там се обучава една група от 13 деца .

Екипът се състои от специалисти с доказни опит и качества, организират различни културни и творчески занимания за децата.

Директор: Евдокия Иванова