ДГ “Преспа” №113

Категория: Детски градини


Населено място: София


Адрес: ул. "Преспа", №3


Телефон: 02/9815982


Факс: 02/9876125


Web: http://

ДГ “Преспа” №113 се намира в центъра на София и отговаря на потребностите на взискателните и загрижени родители, които желаят децата им от предучилищна възраст да живеят сред връстници. Съвременната детска психология по категоричен начин доказва, че оформянето на зрялата личност зависи от множество показатели на тази възраст. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 3 до 7-годишна възраст. Подготвителна група с интензивно интелектуално и творческо развитие на деца от 6 до 7 годишна възраст с главна цел подготовка за училище. Учебната година завършва с точна диагностична оценка. Грижа за деца, спорт по желание, игри с богата дидактична база. Групово езиково обучение: английски, френски, немски и руски. Организира зелени училища, ски училище и спортни лагери за децата, посещаващи детската градина и родителите им.
Допълнителни критерии за прием, 2017/2018
  • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
  • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
  • Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина
Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно чл. 13 от Наредбата за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от чл. 11 и чл. 12 от Наредбата.