20 ДГ Жасминов парк – София

Категория: Детски градини


Населено място: София


Адрес: "Бесарабия" № 46


Телефон: 02/945 05 95;02/847 06 83;


Имейл: cdg20@abv.bg


Web: http://cdg20.com/

За насГалерияЗапитване

Информация

20 ДГ Жасминов парк е целодневна детска градина в София. Детското заведение е общинска собственост и функционира от 1945 година.Намира се в монолитна двуетажна сграда със собствен стил, със самостоятелни занимални и спални за всяка група. Градината разполага с отделен музикален и физкултурен салон. Към 20 ДГ Жасминов парк има филиал, намиращ се в същия двор. Отоплява се с местно парно. Дворът се простира върху площ от 8 декара с обособени детски площадки, катерушки и други съоръжения за игри, с много трева и дървета, жив плет и хубава ограда.Материално-техническата база и в двете сгради е много добра.Изградена е информационна система за прием на децата свързана с интернет. Детската градина приема деца от 3 до 7 годишна възраст.Децата са разпределени в 6 групи по възраст.Има предучилищна подготвителна група.За децата се грижат педагогически специалисти и помощен персонал.Педагогическият екип се състои от квалифицирани учители с голям педагогически стаж и висок имидж.Педагозите са отворени към всичко ново и съвременно в предучилищното образование; използват разнообразни иновационни форми на работа с децата и родителите.От 2008година функционира Училищно настоятелство „За нашите деца” при ДГ №20.Обучението по всички образователни направления е съобразено с Държавните образователни изисквания за предучилищно образование и подготовка на МОН.Децата изучават български език и литература, математика, природен и социален свят, изобразително изкуство, музика и физическа култура. Допълнителни педагогически дейности, които детската градина предлага по желание на родителите са ранно чуждоезиково обучение по английски език, модерни танци , футбол и джудо. Храненето на децата се извършва в съответствие с всички здравни норми за пълноценно хранене и при спазване на всички нормативни документи.

Допълнителни критерии за прием

  • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
  • Семейството живее на територията на административния район на детската градина (може да се определи повече от един район за градини на границата между административни райони) (Подуяне)
  • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно Чл. 3.3 от Правилата за прием, утвърдени от Столичния общински съвет. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от Чл. 3.1 и Чл. 3.2 от Правилата за прием. ВАЖНО: Записването на децата от класирането за І група за учебната 2015-2016г става от 7.00часа до 14.00 часа. Разгледайте още Детски градини в София Информирайте се за прием и класиране в 20 ДГ Жасминов парк - София

Вашето съобщение