Даден е старт на петия конкурс- есе за средношколци “Химия, материали, металургия”

Даден е старт на петия конкурс- есе за средношколци “Химия, материали, металургия”

Химикотехнологичният и металургичен университет София обявява Петия конкурс- есе за средношколци “Химия, материали, металургия” с теми по избор.Крайният срок за подаване на есетата е 8 май 2015 г., а обявяването на резултатите- на 18 май 2015 г.

Условия на конкурса:

В конкурса могат да участват ученици от гимназиален курс на всички училища в България. Допускат се само индивидуални участници. Регистрацията за участие става с попълване на регистрационен формуляр.

Изисквания за оформяне на есето: Обемът на есето трябва да бъде до 3 страници (Page Size – А4, Page Setup – Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 30, Right: 25 mm; Font -Times New Roman, Size – 12; Word 97-2003, Line Spacing1,5; Изображения – TIFF или JPG формат, минимална резолюция 300 dpi).

Есето и регистрационния формуляр се изпращат по електронен път или в писмо на посочените адреси за контакт.

Важни срокове: 8 май 2015 – регистрация и есе и 18 май 2015 – обявяване на резултати на сайта на ХТМУ

Всички участници ще получат сертификати.

Авторите на класираните на първите три места есета от конкурса ще получат награди ( IT техника).

Жури за оценка и класиране на есетата:

доц. д-р инж. Данчо Даналев – катедра Биотехнология

доц. д-р инж. Валери Йорданов – катедра Неорганична химия

доц. д-р инж. Грета Радева – катедра Физикохимия.

гл.ас. д-р Десислава Маринкова-катедра Биотехнология

докторант инж. Николай Яворов – председател на Студентски съвет на ХТМУ

За контакти:
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

Отдел „Връзки с обществеността” – сграда А, етаж 2, стая 227, 203, 205

София, 1756 бул.”Кл. Охридски” 8

тел. (02) 81 63 110; 81 63 151

e-mail: m.dicheva@uctm.edu;

Тагове: , ,

Източник: ОБРАЗОВАНИЕТО.БГ