Университети в София

Университети в София

Предлагаме ви полезна информация за висшите учебни заведения в столицата. Добавени са връзки към пълното представяне на най-търсените Университети в София. Акцентираните университети са членове на “Образователен справочник” – Образованието.БГ и работят активно за бъдещето на младите хора в България.

УАСГ – Университет по архитектура, строителство и геодезия

Прием – редовно и задочно обучение (след завършено средно образование)
УАСГ – Факултети:

 • Архитектурен факултет
 • Геодезически факултет
 • Строителен факултет
 • Факултет по транспортно строителство
 • Хидротехнически факултет

 

 

ХТМУ – Химикотехнологичният и металургичен университет

Прием – ХТМУ
ХТМУ – Факултети:

 • Факултет по химични технологии
 • Факултет по химично и системно инженерство
 • Факултет по металургия и материалознание

 

ВСУ – Висше строително училище “Любен Каравелов”

Прием – ВСУ Любен Каравелов
ВСУ – Факултети:

 • Строителен факултет
 • Архитектурен факултет
 • Колеж по строителство

 

ВТУ – Висше транспортно училище “Тодор Каблешков”

Мисията на ВТУ Тодор Каблешков е да бъде интердисциплинарна академична институция, основаваща се на богати исторически традиции, професионализъм и новаторство, за изграждане на специалисти на високо квалификационно равнище, способни да развиват и прилагат научни знания във всички аспекти на сухоземния транспорт, при съчетаване на образование, научни изследвания и възпитание в духа на съвременните национални и европейски ценности.

Прием – ВТУ:
Бакалавърски програми
Магистърски програми

 

МГУ – Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Прием и специалности в МГУ “Св. Иван Рилски”
МГУ – Факултети:

 • Миннотехнологичен факултет – МТФ
 • Минно-eлектромеханичен факултет – МЕМФ
 • Геологопроучвателен факултет – ГПФ
 • Хуманитарен департамент – ХД

 

УНСС – „Университет за национално и световно стопанство“

Прием, специалности и факултети в УНСС
Университетът включва в своя състав осем факултета, три института и четиринадесет центъра.

 

Технически университет – София

Факултети:

 • Факултет Автоматика
 • Електротехнически Факултет
 • Енергомашиностроителен Факултет
 • Машино-технологичен Факултет
 • Машиностроителен факултет
 • Факултет Електронна техника и технологии
 • Факултет по телекомуникации
 • Факултет Компютърни системи и управление
 • Факултет по транспорта
 • Стопански факултет
 • Факултет приложна математика и информатика

Колеж по телекомуникации и пощи
Прием и специалности

Военна академия „Георги С. Раковски“ – София
Прием

Национална спортна академия „Васил Левски“
Прием и специалности в НСА

НХА – Националната художествена академия
Обучение и прием

Академия на МВР
Прием

ВУЗСФ – Висше училище по застраховане и финанси
Прием

НБУ
Прием

ЛТУ – Лесотехнически университет
Обучение

Софийският университет „Св. Климент Охридски“
Прием и специалности

НАТФИЗ – Националната академия за театрално и филомово изкуство
Прием

Театрален колеж Любен Гройс
Прием

Медицински университет – София
Прием

МТ&M Колеж
Прием

Национална музикална академия

Професионален колеж „Бизнес и финанси”
Прием

Арт колеж
Прием

Колеж Св.Ариадна

Тагове: ,