Ново 20 – увеличение със 70 лева, но не за всички

Ново 20 – увеличение със 70 лева, но не за всички

Ще достигне ли до всички учители обещаното увеличение на заплатите със 70 лева? Защо на теория отговорът е “да”, а на практика- “не”? По тази тема разговаряме с Евлогия Манджукова, директор на Професионална гимназия по туризъм “Михалаки Георгиев” във Видин и председател на учителския синдикат към КНСБ.

Постановлението на министерски съвет от 30 октомври предвижда увеличението на учителските заплати, след корекция на единния разходен стандарт, с решение 853, да стане от 1 октомври. Проблемът обаче, който се заформя е с това ,че тези 20 милиона, де факто, не могат да осигурят това увеличение, което очакваха всички учители. Увеличен е единният разходен стандарт средно месечно на ученик с от порядъка между 6 и 7 лева. Така това увеличение, което е дадено, като корекция на единния разходен стандарт, е на годишна база, то не е за последните 3 месеца, с него се влиза в следващата бюджетна година, което означава, че директорите трябва да съобразят и увеличението да бъде така направено, че с тези средства, с този стандарт, да се осигури и за следващата година целогодишното получаване на новите работни заплати.”

Училищата продължават да са зависими от броя на учениците в тях, но според Евлогия Манджукова и от мненията на нейни колеги от цялата страна, се оказа, че дори няма значение колко ученици има едно училище, защото там, където има повече ученици, съответно, има повече персонал т.е. разходите са еднакви:

Когато от 26, учениците стават 20 на брой, какво ще се случи? Паралелката намалява, но си я има, учителите си ги има, но ресурсът го няма!

Къде е основният проблем?

“Проблемът е, че са определени с анекс към отрасловия колективен трудов договор, но същите суми са заложени и в проекта на наредба на Министерството на образованието, която  е поставена на обсъждане. Качени са стартовите работни заплати по категории педагогически персонал т.е. минимална работна заплата за младши учител, минимална работна заплата за старши учител, минимална работна заплата за главен учител и за директор. От тук нататък какво се получава? Заформят се два проблема: там, където заплатите са различни по категории персонал, т.е. не всички старши учители са на сегашното минимално ниво, ще се получи така, че на едни ще се вдигне заплатата, т.е. тя е увеличена с точно 70 лева ( затова се цитират тези 70 лева)– обясни Манджукова и даде конкретен пример:

“Младши учител до сега стартовата му заплата беше 530 лв., сега ще е 600 лв. Старши учител стартовата му заплата беше 555 лв., сега става 625 лв. Т.е. ако в едно училище има повече млади и повече старши учители, които са били на долното ниво, те гълтат почти целия ресурс и тези, които се намират в този промеждутък– примерно бил не на 555, а на 585 лв. заплата, за този учител почти нищо не остава. Така за едните има 70 лв., за други няма.”

Нещо, което много напомня за коледните добавки за пенсионерите-  за едните има, за другите няма!

Вторият проблем, според Евлогия Манджукова, е:

“В много училища, до сега всички са били на долните прагове– старшите учители на 555 лв. , младшите учители са били на 530 лв. Сега обаче парите не стигат да се вдигнат заплати на всички със 70 лева, ресурсът не стига, средствата не стигат да се достигне минималното следващо ниво и там се създава сериозен проблем. Пример– в моето училище има различни заплати и като кажеш на някого – за теб няма достатъчен ресурс – колегата ще се сърди, но той пак остава с по-висока заплата. Но не е много морално на един да дадеш увеличени със 70 лв., а на друг да остане с 0 увеличение, защото той до момента е получавал примерно 620 лв. Губи се възможността за диференциране на заплатите, което е в основата на конкурентната работа. Предполага се, че този, който взима по-висока заплата, трудът му е оценен като по-адекватен …”

Ще доведе ли това до морален конфликт между учителите?

“При всички случаи ще има елемент на неудовлетворение. Излиза малко обидно, защото в рамките на една година минималната работна заплата скача от 340 на 360, на 380. Сега, от Нова година, е заложена да бъде 420. Да, повдига се съответно покупателната способност на хората, ние не сме против това, хората са бедни трябва да получат, но когото се вдига най-долният праг, който визира не квалифициран труд и когато се казва, че за следващите прагове няма средства… Как да мотивираш хората да учат? Как да мотивираш млад учител, завършил университет, да дойде и да работи по специалността? На него му се налага да работи почти за същата работна заплата, която получава и не квалифицираният работник! Отговорностите са различни. От тук се получава това усещане за недооценяване на труда. В същото време професията застарява, трябва да се привлекат млади хора. Но младият човек няма как да го привлечеш само с обещания и морални внушения! Това е проблемът, който се създава– стъпката е в правилна посока, но не е достатъчно обезпечена.”

В анекса към отрасловия колективен трудов договор е записано, че там, където средствата не достигат минималните граници, е необходимо да се напише докладна от директорите до Инспекторатите, чрез тях до Министерството, с обяснителна записка- “защо”. А това ще се получи може би в 50% от училищата и какво следва оттук нататък– е един от важните въпроси, които остават за решаване.

Тагове:

Източник: БНР