Римски цифри

Римски цифри

Римски цифри – непозиционна бройна система появила се в древен Рим и използвана и до днес в някои части на света. Те използват букви, на които се придават цифрови значения и позволяват изписването на цели числа:

I или i за едно,
V или v за пет,
X или x за десет,
L или l за петдесет,
C или c за сто (лат. centum),
D или d за петстотин (произлиза от половината на гръцката буква Φ, използвана за 1000)
M или m за хиляда (лат. mille), или се е използвала гръцката буква Φ.

Системата е претърпяла малки промени през Средновековието и се различава от тази, която се използва днес. Изписването на римските цифри е било нормализирано и се базира на няколко основни принципа:

  • Всеки символ, намиращ се от дясно на друг символ с по-голяма стойност се прибавя към тази стойност. Например, XI – едно се прибавя към десет.
  • Всеки символ, намиращ се от ляво на друг символ с по-голяма стойност се изважда от тази стойност. Например, IX – едно се изважда от десет
  • При римските цифри първо се изписват хилядните, после стотиците, след това десетиците и накрая единиците. Символите са групирани в низходящ ред по стойност, с изключение на тези, за които се прилага предното правило
  • Символ, представляващ стойност 10x не може да се поставя пред символ по-голям от 10x+1. Така например, M може да бъде предшестван единствено от C, но не от I и X, защото М=103, С=102, Х=101, I=100

При използване на посочените по-горе символи и правила, системата на Римските цифри позволява да се изписват всички числа от 1 до 3999. При стойности по-големи от тези се използвали различни техники, като прибавяне на хоризонтални черти над буквите или използване на комбинации от специални символи. Въпреки, че е съществувало понятие близко до значението на 0, за числото 0 не съществува римска цифра. Липсата на такова число не позволило развитието на позиционна числова система с римските цифри, което довело до постепеното им заместване с арабски
цифри. Днес римските цифри се използват за отбелязване на вековете (например XVII век), при имена на владетели (например Симеон II, Луи XIV), при циферблатите на някои часовници, при номериране на спортни състезания (напр XXVIII летни олимпийски игри, VI национална школа по информатика) и др.

Вижте още: Таблица за умножение – хит сред учениците

Римски цифри

Видео урок: Римски цифри.Превръщане на числа от римски в арабски цифри

Тагове: , , ,

Източник: Пламенка Христова