Учителската професия – нужни ли са компромиси?

Учителската професия – нужни ли са компромиси?

Всеки иска да е перфектен учител. Но не всеки полага достатачно усилия да го постигне.

Много колеги полагат огромен труд изполвайки арсенал от ресурси намирани в сайтове за учители. Някои от тях нямат време за семейство и приятели, поставяйки карирата на преден план. Българският учител може да е всякакъв, но не е мързелив. Заплатата не стига за нищо, но той продължава да работи като вол. Няма време дори за себе си през учебната година. Страничните доходи и пътуванията са просто мираж.

Изглежда ви доста познато, нали?

В училищата има различни учители и възпитатели. Всеки със своя характер, вкус и желание за преподаване. Дори и за най-добрите учители ще се намери някой да изтъкне лошите им черти от техния характер. Учителският характер е сурово изграден и трудно се поддава на промени. Това мъдро съсловие трябва да се приема такова, каквото е и да се вижда добрата страна на характера му в учителската професия. Добрите страни не са малко, защото само смелостта да упражняваш професията учител е огромно предизвикателство.

Нали разбирате? Всеки учител се старае да бъде добър. Но само тези, които правят компромиси постигат своите цели!

Унизително ли е да се правят компромиси?

Много често в стремежа си да докажат, че са прави, непременно да защитят каузата си, педагозите се опитват да налагат безкомпромисно мнение. Това в много случаи вреди в служебните взаимоотношения. Дали някой отстъпва? Обикновенно по-добрият, по-благородният, по-тактичният. Без търпимост и компромис, без приятна атмосфера се стига до излишни конфликти в учителските колективи.

Компромисите тренират в нас умението да бъдем добри!

Създавайте положителни емоции.
Както казват положителните емоции са чувствата на младостта. Те са причина за жизненост и радост, дават правилна функционалност на нервната система. Положителното пречиства и стимулира. Към положителните емоции можем да включим: човечност, доброжелателство, оптимизъм, откровеност, радост, доверие.

Всеки иска да е в хармония с всичко това. Но само тези, които правят компромиси го постигат!

Учителската професия налага широко съжителство и колективен труд на учители с различни характери и разбирания. Забързаната динамика на образованието, задъханата гонитба да не се изостане от плануваното изнервят до определена степен. За да се избегнат излишните стресови ситуации от натрупаното напрежение, учителят трябва да възпитава в себе си съзнателно доброжелателство и готовност да оказва помощ на колегите си. Много колеги не пестят опит и споделят доста съвети за нови учители. Създавайте атмосфера за радост, която е истински необходима за вас и вашите колеги.

Ако подкрепяте всичко, което описахме по-горе ще се радваме да го споделите с колеги и приятели!

Тагове: ,