51 ДГ “Щурче” София

Категория: Детски градини


Населено място: София


Адрес: ул. „Цар Симеон” № 271


Телефон: 02/822 11 37


Имейл: shturche_51@mail.bg


Facebook: 51 ДГ "Щурче"


Web: http://51odz.com

За насГалерияЗапитване
Детска градина № 51 “ЩУРЧЕ” е целодневна детска градина, включваща и ясла, и е създадена през 1980 г. В детското заведение има разкрити 12 групи, от които:
 • 3 яслени групи – за деца от 10 месеца до 3 години;
 • 9 градински групи, от които една логопедична – за деца от 3 години до постъпване в първи клас (Логопедичната група включва деца от 4 до 7 годишна възраст с комуникативни нарушения и съхранен интелект, НО НЕ ДЕЦА СЪС СОП!)
Детската градина се състои от:
 • Основна сграда – реновирана и модерно обзаведена, снабдена със съвременни играчки от еко материали и мултимедийна техника за осъществяване на образователния процес според съвременните изисквания и технологии;
 • Просторен физкултурен салон;
 • Музикален салон със сцена, музикални инструменти и озвучителна техника;
 • Плувен басейн (който се използва целогодишно);
 • Няколко кабинета – Кабинет по английски език, Медицински кабинет, Логопедичен кабинет, Методичен кабинет;
 • Учителска стая, кухня, перално помещение, стаи за административния и помощния персонал;
Освен задължителното обучение, съобразено с държавните образователни изисквания, по желание на родителите се предлагат допълнителни педагогически дейности като:
 • плуване
 • футбол
 • ранно езиково обучение по английски език
 • народни и модерни танци
За децата се грижат компетентни учители с квалификация, отговаряща на европейските изисквания и потребности, медицински сестри с висок професионален опит и отговорни помощник-възпитатели. По инициатива на директора и според нуждите на децата, няколко пъти годишно се провеждат срещи с всички родители, на които присъства и персоналът на детската градина, за да се обсъдят въпроси, свързани с дейността на детската градина и проблемите на децата. От 2008 г. към детската градина има регистрирано Настоятелство. В него са обединили сили родители, реализирали се в различни професионални сфери, в името на благородната кауза - да подпомагат работата на детската градина, с цел повишаване качеството на образование, социализация и възпитание на децата. Настоятелството провежда редовно заседания, като спазва свой устав, а негов председател е г-жа Вера Колева. Децата се учат и възпитават в спокойна, забавна и постоянно изменяща се обстановка, в която активно и самостоятелно овладяват знания, натрупват познавателен опит и търсят оптимални решения на създадените проблемни ситуации.  

Прием

51 ДГ „Щурче” е целодневна детска градина, в която има разкрити 10 групи: две яслени групи за деца от 10 месеца до 3 години и осем градински групи за деца от 3 години до постъпване в първи клас. Важни са децата и техният свят, който всеки ден се учим да знаем и познаваме. Те ни въвеждат в него и ни го показват с играта, с въпросите, с натрупването на знания. Приемът в 51 ДГ „Щурче” се извършва според правилата за приемане на деца в обединените детски заведения на територията на Столична община (приети от Столичния общински съвет на 23.06.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 480 по Протокол № 46 от 12.09.2013; изм. с Решение № 704 по Протокол № 54 от 19.12.2013, съгласно Решение № 6932 от 11.11.2013 на Административен съд-София град). За повече информация моля посетете страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения.

Вашето съобщение