HPC-LEAP предлага 15 стипендии за докторска програма „Мария Складовска-Кюри“

HPC-LEAP предлага 15 стипендии за докторска програма „Мария Складовска-Кюри“

През следващите 4 година Кипърският институт ще координира консорциум от 17 Европейски академични и индустриални институти за изпълнението на съвместна Европейска докторска програма (EJD). Програмата са нарича „Високопроизводителни изчислителни системи за науките за живота, инженерството и физиката” (HPC-LEAP). Програмата е част от дейностите по програма “Мария Склодовска – Кюри” от Рамковата програма Хоризонт 2020.

Отпускат се 15 стипендии за получаване на докторска степен в областта на интердисциплинарните науки.

Основните предпоставки за допускане са опит в областта на физическите, математическите или биологичните науки и силен интерес към компютърните науки.

Краен срок за кандидатстване: 9 януари 2015 г. За повече информация можете да се обръщате на е-мейл адрес: graduate.office@hpc-leap.eu или да намерите на: http://hpc-leap.eu.

Тагове: , ,

Източник: http://hpc-leap.eu/