Частно основно училище “Д-р Мария Монтесори” – София

Категория: Частни училища


Населено място: София


Адрес: кв. Горна баня, ул. “Вечерница”21


Телефон: 02 957 86 82


Имейл: mm_school@abv.bg


Web: http://www.montessori-bg.org/

За насГалерияЗапитване
ЧОУ “Д-р Мария Монтесори” е създадено през 1997 година – лиценз РД 14 – 23/20.05.1997 г. ДВ, бр. 49/20.06.1997 г.ЧОУ и ЧПЕГ "Д-р Мария Монтесори" е уникално само по себе си училище. То се намира в екологично чист район в обособена част от административната сграда на Националния учебен комплекс по култура – ул. “Вечерница” 21, Горна баня, което допринася учениците да се чувстват част от един голям колектив, а същевременно към тях да се подхожда с много грижи и внимание. Учебният процес е организиран така, че позволява на децата да разнообразяват часовете по задължителна подготовка с часове по интереси. Индивидуалният подход на учителите търси във всяко дете неговите персонални качества и заложби – възпитава без да унижава. Много е лесно да се работи с избрани с приемни изпити и психологически тестове ученици. Това за нас не е от водещо значение, защото ние залагаме на уникалността на всяко дете – няма значение в каква сфера е проявена тя. Учителят развива в детето умението да си поставя свои цели и стремежи, за да възпитава в себе си независимост и самостоятелност. Оттук произтича изискването за промяна характера на възпитанието – не властване, а разумно и премерено ръководство с отчитане индивидуалните особености на всяко дете. Училището осигурява високо образователно равнище на своите възпитаници, като съчетава задължителната общообразователна подготовка със засилено чуждоезиково обучение /английски език от І клас и въвеждане на ІІ чужд език – италиански, испански или немски език в 5 клас. Работи по ефективни чуждоезикови системи. Организира по желание на родителите изпит на PITMAN за ниво на владеене на английски език, който се провежда от най-голямата изпитна институция в Англия – City & Guilds Of London Institute. Документите, издавани при покриване на отделните нива, са с международна валидност.Във всички класове се провеждат редовни часове по компютърна грамотност по собствени оригинални програми на училището. За учениците и учителите се осигурява безплатен достъп до ИНТЕРНЕТ.Развитието на заложбите на учениците се осъществява чрез богата програма от свободноизбираеми дейности по интереси /английски език, изобразително изкуство, иконопис, художествен текстил, компютърна грамотност, пиано, хор, бални танци, народни танци, класически балет, плуване, тенис на корт, тенис на маса, източни бойни изкуства, шахмат, спортни игри, дърворезба, керамична пластика/. На учениците се предлагат свободноизбираеми различни видове спорт за развитие на тяхната двигателна култура. Проблемите на околната среда заемат важно място във възпитанието на учениците. Собственият транспорт на училището предоставя големи възможности за провеждане на учебни екскурзии до всички обекти, които са предмет на внимание както на учебния процес, така и на индивидуалните интереси на учениците: Зоологическата градина, Ботаническата градина, Природонаучния музей, Музея “Земята и хората”, Националния исторически музей, къщата –музей Иван Вазов”;Сопот, Ловеч, Кюстендил, Банско, Велико Търново, ждрелото на река Ерма, Перперикон,Боженци, Казанлък, Трявна, Плевенска панорама, Панагюрище, Копривщица, Стара Загора и др. Личността на детето е водеща в образователната система на Частно основно училище “Д-р Мария Монтесори” - София . Или подготвяме децата за живота или за изпити. Ние избираме първото!

Вашето съобщение