Частно Начално Училище “Д-р Мария Монтесори” – Бургас

Категория: Училища


Населено място: Бургас


Адрес: к-с "Изгрев"


Телефон: 0879 400 193


Мобилен: 0879 400 194


Факс: 056 521070


Имейл: montessorischool@mail.bg


Facebook: Частно Начално Училище Монтесори


Web: http://montessorischool.bg/

За насГалерияЗапитване
Началното училище – това е времето, когато възникват множество въпроси за това как е устроен светът. Ние искаме нашето училище да бъде мястото, където децата ще получат помощ в отговорите на тези въпроси. За нас главната задача на началното училище е да сформира в детето цялостна научна картина на света, да го запознае с различните области на знанието и да му предостави възможност във всяка от тях да направи своето малко откритие. Да му покаже начините на мислене, да го потопи в математиката, естествознанието, литературата. Да научи детето да разбира себе си и другите, изразявайки това в текст, рисунка или музика. Да събуди любовта към знанията, която ще му помогне в живота.

История:

Историята на нашето елитно училище започва през 2009 година, когато отваря врати - Къща на детето «Мария Монтесори» - четвъртият в България Монтесори център. За изминалото време в Къщата се създава среда и образователни програми за възпитание и обучение на деца от 2 до 6 години. Престоя в Къщата подготвя детето за училище, осигурява му хармонично развитие и социална адаптация. След пет години възниква и идеята за създаване на Частно Начално Училище «Д-р Мария Монтесори», от 1 до 4 клас, с подготвителна група към него. Така процеса на обучение на децата от 2 – 11 години става цялостен и непрекъснат.

Мисия:

Мисията на Частно Начално Училище "Д-р Мария Монтесори" е да развива потенциала на всеки ученик, подготвяйки го да бъде отговорен участник в световната общност, като се фокусира върху развитието на характера, лидерството, уменията за мислене, знания за живота, умения за управление и творчески способности, способности за общуване, сътрудничество, отговорност и самоконтрол. Всяко дете е единствено. Наша отговорност е да уважаваме нуждите и да подкрепяме растежа на всеки ученик, създавайки обучаваща околна среда, която прави същото. Добре структурираната и проверена от времето методология е свободна за адаптация на индивидуалните развиващи нива, интереси и сили на всеки ученик. Нашата цел е да окуражим развитието на всяко дете, изграждайки самостоятелни мисли и умения, осведоменост за света, емпатия и увереност. Нашата мисия е да помогнем на нашите ученици да порастнат и да бъдат успешни граждани на глобалното общество.

Класове в начално училище:

В началното училище се обучават деца в първи, втори, трети и четвърти клас. Обучението по основните предмети в първи и втори клас - български език, математика, роден край и околен свят преминава под формата на свободна работа в подготвена среда. Тук се съхранява приемствеността между доучилищното и училищното обучение. Възрастта от 7 до 9 години е преходна от предметното към абстрактното мислене. За да се обезпечи плавния преход през този период на децата са необходими пособия, позволяващи максимално включване в процеса на обучение на всички функции на възприятието - двигателни, зрителни, слухови. Множеството интересни образователни пособия са в свободен достъп за децата в учебното пространство. Детето има възможност да избере тази дейност, която е най-близо до актуалните за него задачи и потребности. И може да се връща към нея толкова пъти, колкото поиска и докато не удовлетвори своя интерес. Една от важните задачи на този етап на обучение е изработването и усвояването от децата на правилата на съвместната дейност в училище, когато всеки се занимава със своята работа и не пречи на околните, отнася се с отговорност към всичко, което го заобикаля. Децата се учат да следят за времето и отбелязват в свой дневник ежедневната си занятия. С децата работят двама учители. Те провеждат индивидуални уроци в рамките на задължителните образователни изисквания. В трети и четвърти клас при изучаването на български език, математика, човек и общество и човек и природа за всеки от предметите има специален стелаж с учебни помагала. Това е продължение на идеята за образователна среда, която се използва в предучилищното обучение и в първи и втори клас. В тази възраст децата преминават на абстрактно ниво, затова в средата има по-малко предметни материали и повече текстови, и все повече самостоятелна работа с учебници и учебни помагала. Образователната среда отговаря на изискванията на съответния клас. За много от проектите често се използва и информация от интернет. Работата над проекти развива изследователските умения и повишава мотивацията за самообразование.

Вашето съобщение