Юбилейна научна конференция – 70 години Аграрен университет Пловдив

Юбилейна научна конференция –  70 години Аграрен университет Пловдив

Основна цел

Основната цел на конференцията е да събере на едно място водещи учени, изследователи, научни работници и преподаватели, за да представят резултатите от своите научни разработки и споделят своя опит във всички аспекти на селскостопанските науки, екологията и аграрното образование. Форумът ще осигури възможност на научната общност да представи и обсъди резултатите от своите изследвания с представители на аграрния бизнес.

Основни тематични направления:

• РАСТЕНИЕВЪДНИ НАУКИ

• ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ

• РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И АГРОЕКОЛОГИЯ

• ГРАДИНАРСТВО

• СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И МЕЛИОРАЦИИ

• ИКОНОМИКА, МЕНИДЖМЪНТ И ТУРИЗЪМ

• ИНОВАЦИИ В АГРАРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

• СТУДЕНТСКО НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО

Научна програма

В програмата на конференцията ще бъдат включени пленарни доклади на поканените лектори (30 мин., вкл. обсъждане), устни презентации (15 мин., вкл. обсъждане) и постерна сесия. Всички презентации трябва да са свързани с иновативни изследвания в областта на аграрните науки и екологията. Постерите с размери до 100 Х 80 см ще бъдат представени в рамките на една постерна сесия.

Регистрация

Предварителна програма на конференцията

Инструкции

Настаняване

Регистрационни такси

Регистрирани участници

Юбилейна научна конференция – 70 години Аграрен университет Пловдив ще се проведe под патронажа на министъра на земеделието и храните.

Тагове: , ,

Източник: ОБРАЗОВАНИЕТО.БГ