Основно училище “Иван Вазов” – Ръжинци

Категория: Основни училища


Населено място: Ръжица


Адрес: ул. "Пирин" № 1


Телефон: 059408331


Мобилен: 0884716122


Имейл: ivazov_rajica@mail.bg


Web: http://ou-vazov.net/

За насГалерияЗапитване
Основите на днешната училищна сграда са поставени в далечната 1912 година, когато местните жители с общ труд и средства построяват една учебна стая, канцелария и малък коридор. След откриването през същата година, в новото училище започват да се обучават децата от селото. Преданията разказват, че първата учителка в него е била Момка Динева от град Севлиево. Поради затрудненията по време на първата световна война, учебните занятия са се водели с прекъсвания. Нормална работа училището започва едва след 1919 г. С годините броя на децата, които се обучават в училището нараства и единствената учебна стая не може да задоволи нуждите от образование. Затова през 1931 – 1932 г. част от децата се побират в новопостроените бежански къщи. Изправено пред това затруднение, местното население е било принудено да потърси начин да разшири възможностите на училището. Тогава селското и училищното ръководство решават да се пристрои още една учебна стая към старата училищна сграда. Събират се средства от населението и когато са набавени нужните материали, на 18 май 1933 година започва пристрояването на още една учебна стая. Същата е била завършена до новата учебна година и на 15 септември 1933 година в училището постъпват 55 ученици от І, ІІ, ІІІ и ІV отделение. През годините сградата на училището е разширявана неколкократно докато през 1965 г. добива днешния завършен вид – двуетажна сграда с осем самостоятелни класни стаи, дирекция, учителска стая, просторно игрище в училищния двор.

Вашето съобщение