Основно училище Христо Ботев – с. Мечка

Основно училище Христо Ботев - с. Мечка

Категория: Основни училища


Населено място: село Мечка


Адрес: с. Мечка, общ. Плевен, ул. "Христо Ботев" №6


Телефон: 063565/363


Мобилен: 0888 643 557


Имейл: botev_pk@mail.bg


Web: http://www.ou-botev-mechka.com/

ИнформацияГалерияЗапитване

История

Историята на Основно училище Христо Ботев в Плевенското село Мечка е богата и дълбоко обвързана със засиленото просветно дело в България през периода на Възраждането. В сборника “Статистика на училищата в Княжество България” през 1895г. се посочва, че училището в с. Мечка е открито в 1872 г. Първият учител е бил Русан Петров от с. Згалево. Той учел децата в казанката, при крайно лоши условия. Стремежът към знания и отдадеността на учителите дават резултат, благодарение на което училището се развива през годините. Сегашната сграда е построена през 1928 година със средствата и труда на местните жители.

През 1914/1915г. към училището се откриват вечерни курсове по земеделие.

През 1922г. се открива първи прогимназиален клас, с учител Богдан Костов, а през 1925г. за пръв път се провежда учителско-родителска среща. Със съдействието на родителите се организира училищна лотария, за която те безвъзмездно предоставят предмети. Приходът от лотарията е използван за закупуване на книги за училищната библиотека.

През 1928г. започва строежът на сегашната училищна сграда, която е построена с доброволен труд и средства на местните жители. На 26.10 1930г. е организирано тържествено освещаване и откриване на новата сграда.

През 1936г. за пръв път се открива ученическа трапезария, в която се хранят 30 бедни деца.

През 1959г. в училището се открива VІІІ клас.

През 1975г. Кметството преотстъпва собствената си административна сграда , в която се разкрива общежитие за социално слаби деца. През 1996г. в общежитието, а през 1997г. и в училището е изградена парна инсталация.

През 2000г. към всяка стая в общежитието е изграден самостоятелен санитарен възел.

През 2002г. е направен основен ремонт на кухненския блок и е обзаведен с нови машини и съоръжения.

Материална база

Основно училище Христо Ботев разполага с просторни, ремонтирани, добре оборудвани класни стаи, осигуряващи позитивна среда за обучение. Отоплението е с локално парно.

Преподавателите интегрират новите технологии в обучението по всички предмети. Използват се компютри, мултимедии, ксерокси, принтери, скенер. Компютърен кабинет, оборудван с модерни компютри, интернет връзка , което дава възможност за овладяване и практическо приложение на динамично развиващите се технологии.

Училището разполага и с физкултурен салон със сцена и спортни уреди – предпочитано място за игра на тенис, волейбол, баскетбол. А кабинетът по труд и техника осигурява изграждане на технологичната грамотност и компетентност на учениците.

Основно училище Христо Ботев има ремонтирано, обновено общежитие на два етажа, намиращо се до двора на училището. Отоплява се с локално парно. В него са настанени пътуващите ученици от други населени места. Там за тях се грижи нощен възпитател. Стаите са с по 2 или 3 легла, всяка със собствен санитарен възел. Има и стая за отдих, игри, кабелна телевизия, видео и интернет. Децата гледат любимите си телевизионни и филмови герои и предавания. В приземния етаж на общежитието се намира „Дневен център за междукултурно общуване“. В него има работна зала, обучителен кабинет, компютърен кабинет и стая за игри. Използва се за работа по проекти и извънкласни дейности.

Всяка година на 2 юни учители и ученици от Основно училище Христо Ботев – с. Мечка почитат паметта и делото на поета-революционер Христо Ботев.

Вашето съобщение