ОУ „Димитър Полянов” – с.Трънак

Категория: Основни училища


Населено място: с. Трънак


Телефон: 05946/21-67;


Мобилен: 0884873353


Имейл: ou_tranak@abv.bg


Facebook: Основно Училище с. Трънак


Web: http://ou-tranak.com/

За насГалерияЗапитване

Информация за училището

ОУ „Димитър Полянов” е средищно общообразователно училище. Екип от преподаватели и професионалисти се грижи за качественото обучение на младежите и съдейства за пълноценното им интегриране в училищната и социалната среда.
ОУ „Димитър Полянов” приема за обучение всички деца, подлежащи на обучение.
ОУ „Д. Полянов” осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на децата и учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите. Формата на обучение е дневна и учениците се организират в паралелки и групи.

Директор на училището: Гюлсюм Мехмед Халил

Мисия

Mисия на ОУ „Димитър Полянов” е да дадем качествени и дълготрайни познания на нашите деца, да развием уменията им за ефективно общуване и работа в екип, да развием техните лидерски качества и да ги направим уверени, когато използват придобитите знания в своето ежедневие.
Методите, които използваме, са разработени в съответствие с държавните образователни изисквания в областта. В самата ни идентичност е заложено качество на обучението и нашите усилия са насочени към постигането на максимална ефективност при обучението и възпитанието на децата и учениците.

ОУ „Димитър Полянов” полага основите на непрекъснато образование на учениците, като осигурява:

  • Овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание;
  • Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура;
  • Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби;
  • Духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот;
  • Изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура
  • Завършване на определените от Закона за народната просвета степени на образование и придобиване на професионална квалификация;

Вашето съобщение