Частно училище “Свети Климент Охридски” – София

Категория: Частни училища


Населено място: София


Адрес: Лъчезар Станчев №13


Телефон: 02/868 81 91


Мобилен: 0888 868 575; 0897 510 522


Имейл: saintkliment@gmail.com


Facebook: ЧОУ "Свети Климент Охридски"


Web: http://saintkliment.com/

За насГалерияЗапитване
ЧОУ “Свети Климент Охридски” отваря врати през 1999 година.Училището е одобрено и лицензирано от МОН – РД 1441 – 12.05.1999 г. Основател на Частно училище “Свети Климент Охридски” - София е г-жа Сийка Логофетова. Началото е поставено още през 1990 година с програма за ранно чуждоезиково обучение в детски градини и училища на територията на София.Вече 14 години ЧОУ “Свети Климент Охридски” успешно отстоява своето място в българската образователна система. Интересът към училището расте с всяка изминала година. Това е добра атестация за работата на преподавателския екип.Училището е с интензивно изучаване на английски език и математика. От V-ти клас се изучава втори чужд език (немски, испански и руски).Учениците ни ежегодно се представят успешно на Cambridge ESOL Examinations и до 7-ми клас покриват 6 нива от Европейската езикова рамка – Young Learners, А1, А2, В1, В2 .Индивидуалната подготовка в паралелки до 14 ученици и допълнителните часове по математика, информатика и български език позволяват по-добро усвояване на учебния материал и успешна реализация на учениците ни. Целите, които си поставяме, са:
  • Спокойствие и сигурност за децата
  • Високо образователно равнище
  • Модерно обучение и мислене с европейско по дух възпитание
  • Поддържане на европейски стандарти в обучението по английски език
  • Приоритетно обучение по математика
  • Развитие на комуникативните умения и способности
  • Непрекъснато усъвършенстване на преподавателския екип
  • Участие в международни проекти
  • Откриване и развитие на индивидуалните способности на децата
  • Изграждане на добра двигателна култура чрез богат избор от спортни дисциплини

Вашето съобщение