Шесто помощно училище – София

Категория: Помощни училища


Населено място: София


Адрес: кв. „Хладилника” ул. „Русалийски проход” 12


Телефон: (02) 862 11 83


Имейл: pu6_2006@abv.bg


Web: http://shesto-pomoshtno.eu/

За насГалерияЗапитване
В Шесто помощно училище - София се обучават ученици със специални образователни потребности от I до X клас по индивидуални програми за обучение и развитие. МИСИЯ Качествено обучение и развитие на ученици с:
 • Аутизъм
 • Епилепсия
 • Синдром на Даун
 • Интелектуална недостатъчност
 • Детска церебрална парализа
 • Множество увреждания
 • Други
ЦЕЛИ В процеса на обучение и възпитание водещо за нас е:
 • формирането на положителни нагласи
 • навици за самостоятелност и увереност
 • формиране на социални умения
 • усвояване на знания и умения, съобразени с индивидуалните способности и потребности на учениците в духа на демократичните, хуманни ценности и добрите европейски практики в специалното образование.
Ние вярваме, че всяко дете има потенциал. Напредъкът на вашето дете е приоритет за нас.

Вашето съобщение