ОУ “Св.св. Кирил и Методий” – с.Черник

Категория: Основни училища


Населено място: с. Черник


Адрес: ул. „Люлин”№52


Телефон: 0864/2-22-26


Мобилен: 08944196 08


Имейл: ouchernik@mail.bg


Web: http://ouchernik.weebly.com

За насГалерияЗапитване

ОУ "Св.св. Кирил и Методий" - Днес

ОУ "Св.св. Кирил и Методий" - с.Черник разполага с просторни класни стаи ,1 учителска стая ,стая на директора ,стая за административния служител и стая за обслужващия персонал.Училището разполага и с голям физкултурен салон,с работилница и кабинети по ДБИ, изобр.изкуство,история и география, ИТ и англ.език. Материалната база е много добра ,всички стаи разполагат с мебели и са онагледени с нагледни средства. Поради честото тестуване на учениците ,за улеснение на учители и ученици училището разполага и със ксерокс и печатна машина.Има и медицински кабинет . Всяка година в училището се отбелязват всички светли дати от Деня на будителите, Коледа,Обесването на В.Левски ,Националния празник на България,...до завършването на учебната година,което става по тържествен начин с връчване на дипломите на завършващите ученици от директора на училището. От м.февруари 2012г. училището работи по проект „Успех”.В момента работят 7 клуба, в които участват ученици от І-VІІ клас. Директор на училището е Юксел Матем Хамза. https://www.youtube.com/watch?v=Ih2yXHXkCPE

Вашето съобщение