ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – с. Правда

Категория: Основни училища


Населено място: с. Правда


Адрес: ул. Централна № 24


Телефон: 08640 22 65


Мобилен: 0887 304 474


Имейл: ou_pravda@abv.bg


Web: http://ou-pravda.com/

За насГалерияЗапитване
В ОУ Св. Св. Кирил и Методий село Правда се обучават ученици от 1 до 7 клас. Основното училище разполага с отлична материална база и преподаватели отдадени на професията си и стремежа, да дадат добър старт в живота на своите възпитаници. ОУ Св. Св. Кирил и Методий село Правда участва и в редица национални и европейски проекти, свързани с нивото на образованието, подобряването на условията и средствата за обучение.

Прием

Основно образование в село Правда-Дулово ОУ Св. Св. Кирил и Методий село Правда извършва обучение на ученици от 1 до 7 клас за придобиване на диплома за основно образование. ОУ Св. Св. Кирил и Методий село Правда извършва следните дейности:
  • прием на първокласници;
  • обучение на ученици от 1 до 7 клас;
  • извънкласни дейности;
  • участие по проекти и други.
Прием на първокласници в село Правда-Дулово ОУ Св. Св. Кирил и Методий е основно училище, разположено на територията на село Правда, община Дулово. Учебното заведение извършва ежегоден прием на първокласници. За тях отговаря колектив от квалифицирани преподаватели и педагози с дългогодишен опит. Родителите, желаещи да запишат детето си в ОУ Св. Св. Кирил и Методий село Правда е необходимо да представят:
  • копие от акта за раждане;
  • оригинално удостоверение за завършена подготвителна група;
  • молба по образец.
ОУ Св. Св. Кирил и Методий разполага с отлична материална база и уютни класни стаи. Обучение на ученици от 1 до 7 клас в село Правда-Дулово ОУ Св. Св. Кирил и Методий село Правда извършва обучение на ученици от 1 до 7 клас. Учебният процес протича в 2 смени и се ръководи от висококвалифицирани преподаватели и педагози. ОУ Св. Св. Кирил и Методий разполага с отлична материална база, предлагаща съвременни условия за осъществяване на учебния процес.

Вашето съобщение