СУ Васил Левски – Дулово

Категория: Средни училища


Населено място: Дулово


Адрес: ул. Кирил и Методий №11


Телефон: 0864 22 274


Факс: 0864 22 467


Имейл: sou_vlevski_dulovo@abv.bg


Facebook: Средно училище "Васил Левски" гр. Дулово


Web: http://sou-dulovo.com

История на СУ Васил Левски – Дулово:

Създадено през 1952 г., училището отваря врати за младите хора на бедния и отруден Дуловски край. За населението на Дулово(тогава още село) 15.09.1952 г. ще остане паметен ден. За първи път в историята му то има средно училище. Този ден остава паметен и за първия му директор Витан Василев – ентусиазиран географ, завършил Софийския университет.

Новото училище е само с три паралелки, един директор и един учител. Първият учебен ден е под големия орех в двора на началното училище. За известно време учебните занятия се провеждат в киносалона – осмите класове на партера, а деветите на балкона. След три години в училището постъпва А. Ангелов – следващият директор. Възпитаник отново на Софийския университет – руска филология. Вече паралелките са двойни – от І до VІІ клас, а в VІІІ и ІХ по пет паралелки, в Х и ХІ по три.

През 1960 г. завършва строителството на нова училищна сграда. Горния курс се обособява в самостоятелна гимназия, СПУ “Георги Кирков”. През 1977 г. училището празнува своя 25-годишен юбилей. Директор е Стоян Стоев – ученик от първия випуск и първия местен директор. Тогава е открит и новия корпус на училището. По-късно се откриват нови профили и специалности, обособяват се паралелки – СПТУ по облекло и монтьор на селскостопанска техника.

Училището днес:

Днес училището е най-голямото в област Силистра. В 32 паралелки се обучават 735 ученика от І до ХІІ клас. Носи името на големия български Апостол на свободата – Васил Левски. Но независимо как се казва училището през годините, то носи славния дух на Дуловската гимназия. В него са завършили средното си образование 4 936 ученика, реализирали се в различни сфери на икономиката и обществения живот. Удоволствие за мен е да спомена, че през годините болшинството от управителите на града и общината, на институциите, културата и образованието са местни кадри, възпитаници на славното ни училище.

Паралелки:

I a клас- класен ръководител- Веселка Андреева, етаж 1, стая 1
I б клас- класен ръководител- Мариела Дачева, етаж 1, стая 2
I в клас- класен ръководител- Жанета Кралева, етаж 1, стая 3

II a клас- класен ръководител- Силвия Ангелова, етаж 1, стая 5
II б клас- класен ръководител- Мария Илиева, етаж 1, стая 6
II в клас- класен ръководител- Ширин Хабил, етаж 1, стая 7

III а клас- класен ръководител- Вяра Крумова, етаж 1, стая 21
III б клас- класен ръководител- МАрия Недева, етаж 1, стая 19
III в клас- класен ръководител- Добринка Йорданова, етаж 1, стая 12
III г клас- класен ръководител- Юмран Кямил, етаж 1, стая 4

Прием: