Частен професионален колеж (ЧПК) Васил Левски

Категория: Университети


Населено място: Бургас


Адрес: бул. Иван Вазов № 2


Телефон: 056 / 827 962


Мобилен: 0888 151 957


Факс: 056 / 827 962


Имейл: collegelevski@abv.bg


Facebook: КОЛЕЖ "В. ЛЕВСКИ" - БУРГАС


Web: http://www.collegelevski.org

ИнформацияГалерияЗапитване
На 12.06.1997 година Министерство на образованието и науката издаде разрешение на Частен професионален колеж Васил Левски, с основател и директор Юлия Тончева, да открие учебната 1997/1998 година. Тогава приемът на ученици беше по специалностите Организация и управление в туризма, Бизнес-администрация, Счетоводна отчетност и Стопански мениджмънт. Междувременно нашият екип отчете нарастващия интерес от страна на специфична целева група за придобиване на професионална квалификация. За да отговорим на търсенето, ние разработихме специализирани учебни програми и учебни планове, а училището ни прерасна в колеж. На 23.07.2004 година Министерство на образованието и науката издаде разрешение на Частен професионален колеж (ЧПК) Васил Левски да открие специалностите Организация и управление на хотел. На територията на Бургаския регион нашият колеж откри и нова специалност Предприемачество и мениджмънт, лицензирана със заповед РД 14-113 / 21.07 2010 година на МОМН. Очертаха се добри перспективи благодарение на прагматичната и постоянната координация с работодатели в различните браншове. Колежът ни участва в авторитетни европейски програми. Амбиции ни станаха по-високи предвид процесите в настоящия момент: приобщаване на българската система за професионално образование към стандартите на Европейския съюз, покриване на критериите за международно признаване на професионалната квалификация и по-пълното съответствие на професионалната подготовка на пазара на труда. След 2 годишно обучение и успешно полагане на държавният изпит се дава възможност на младите и амбициозни студенти да продължат обучението си в Нов Български Университет, където колежаните от ЧПК ВАСИЛ ЛЕВСКИ постъпват в 5-ти семестър (3-та година) на бакалавърска степен по всички специалности. Частен професионален колеж (ЧПК) Васил Левски е член на: Българската асоциация на частните училища (БАЧУ) и Български съюз частни предприемачи Възраждане (БСЧП). https://www.youtube.com/watch?v=DFCO-fJreuE

Вашето съобщение