СУ “Бачо Киро” – гр. Павликени

Категория: Средни училища


Населено място: Павликени


Адрес: ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 53


Телефон: 0610/5 27 50


Факс: 0610/5 32 28


Имейл: pavlikeni_sou@abv.bg


Web: http://soupavlikeni.com

За насГалерияЗапитване

СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени - История:

По инициатива на Пенчо Пенев и Стоян Стоянов Узунов през 1919/1920г. се правят постъпки пред Окръжна училищна инспекция в град Велико Търново и пред Министерството на Просвещението за разкриване на І / ІV гимназиален клас в Павликени. Първи гимназиален клас се открива през м. октомври на учебната 1920/21 година с две паралелки, 63 ученика, директор - Йорданка З. Нешева. От м. ноември 1920 г. директор е Кр. Иванов. 1921/22 учебна година е разкрит ІІ / V гимназиален клас - една паралелка с 45 ученика. 1922/23 учебна година - ІІІ / VІ гимназиален клас с една паралелка от 19 ученика. През тази 1922/23 учебна година се оформя непълна смесена гимназия до VІ клас със 101 ученика. През м. септември 1923г. е положен основният камък на сграда за шестокласно училище, завършена през есента на 1924г. През 1931/32 учебна година се открива ІV/VІІ гимназиален клас с две паралелки - 105 ученика. От 1938 до 1945 година училището носи името "Княгиня Мария Луиза". А от 1946 година до днес се именува "Бачо Киро". През 1951/52 учебна година става Единно общообразователно училище. От 1956/57 учебна година се разделя на ІІ Основно училище "Н. Й. Вапцаров" и Гимназия "Бачо Киро". През 1964/65 учебна година Основното училище и Гимназията се сливат в Средно политехническо училище ( СПУ ) "Бачо Киро". В 1983 година става ЕСПУ, а от 1991/92 учебна година и до днес, то е СОУ "Бачо Киро".  

СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени - Прием:

https://www.youtube.com/watch?v=3iZLmqeiu5A

Вашето съобщение