СОУ Бачо Киро – Летница

СОУ "Бачо Киро" - гр. Летница

Категория: Средни училища


Населено място: Летница


Адрес: гр. Летница, ул. "Ал. Стамболийски" №22


Телефон: 06941 2250; 06941 2574


Имейл: bacho_kiro@abv.bg


Web: http://www.soubachokiro.com

ИнформацияГалерияПрием
История:
С голяма любов летнишките будители Зако Тунев, Бочо Бочев, отец Тодор Хорозов и отец Иван Димов с дарения от Летница и съседните села откриват първото килийно училище. Това станало в 1830 г. Обучението се осъществявало в зимници, а по-късно, през 1860 г. е построена специална килия. В нея идват да се учат ергени и женени мъже. Сядали на пода, върху коленете си поставяли плочки с чинове, сандъчета с пясък и пишели с подострени пръчици. По-късно са изработени примитивни чинове. Буквената метода на обучение била заменена с взаимоучителната, използвал се Рибният буквар на д-р П. Берон.

През 1860 г. е открито и първото в околността неделно училище към храма “Свети Теодор Тирон”. В него преподава поп Петър Вашев. В килийното училище през 1869 -1870 г.работи даскал Пенчо от с.Бяла Черква, през 1870 -1872 г. то се ръководи от Димитър Топалов от Сухиндол. С идването на будния учител Йордан Иванов Бояджиев /Багряна / от с.Беброво, Еленско, през 1872 г. започва нов етап в развитието на общообразователното дело. Под негово ръководство е изградена двуетажна сграда, вторият етаж на която се използва за училище.

През учебната 1877 -1878 г.учениците вече са 150, разпределени в четири отделения, с главен учител- Петко Даверов. До края на века обучението на летнишките деца е свързано с имената на: Ирина Бачо Кирова – Тотева /учителствала 18 г. в Летница / – умна и даровита поетеса, Юрий Розентал / учителствал от 1896 до 1900 г. /, Тодор Тотев / син на Филип Тотю /, Пеньо Михов, Петър Хорозов, Венко Михов и др.

1907-1908 г. в Летница учителства Никола Илиев.

1909-1910 г. училището става основно и се премества в настоящото старо крило на училището, където в момента се обучават учениците от първи до четвърти клас.

През септември 1982 г. основното училище се преобразува в ЕСПУ, а през 1983 г. отваря врати новото му триетажно крило.

През май 1991 г. ЕСПУ-то става СОУ.

СОУ Бачо Киро – Летница обучава ученици от 1-12 клас. Школото е с общинско финансиране, а учебният процес протича в една смяна – целодневна. За възпитаниците се грижат голям екип от квалифицирани педагози с дългогодишен опит.

Материалната база на учебното заведение е добре поддържана и разполага с уютни кабинети и класни стаи, две компютърни зали, спортна площадка, физкултурен салон и богата библиотека. За удобството на възпитаниците, предлагаме безплатен ежедневен транспорт до населеното място на ученика.

През 2000 г. в СОУ Бачо Киро е открита специалност Готварство. Учениците, обучаващи се в нея, след успешно завършване могат да практикуват професиите: Сервитьор, Готвач и Кулинар. Четири години след основаването на паралелката, ръководството на школото, преименува специалността на Производство на кулинарни изделия и напитки.

Приемът по специалност Производство на кулинарни изделия и напитки е след завършено основно образование. Завършилите, получават професия готвач, а срокът за обучение е с продължителност 4 години. Приемът се извършва по документи, като се взимат под внимание оценките по: БЕЛ, химия и биология от Свидетелство за основно образование.

Професия: ГОТВАЧ
Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки
Срок на обучение на 4 години

Училището предлага безплатен ежедневен и специализиран превоз до населеното място на ученика и поевтиняване на купоните за закуска.
Завършилите получават средно образование и имат право да продължат обучението си във висши учебни заведения.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за специалността трябва да са завършили VIII клас в годината на кандидатстване и да не са по-възрастни от 17 години, навършени в годината на кандидатстване.

1. Заявление за участие в класирането по образец.
2. Свидетелство за основно образование (копие и оригинал за сравнение).
3. Медицинско свидетелство със заключение, че избраната професия не е
противопоказна за здравето на кандидата (копие и оригинал за сравнение).

Приемането на учениците се извършва чрез конкурс по документи.
Класирането на кандидатите става по бал, който е сбор от утроената оценка от първия балообразуващ предмет, оценките от втория и третия балообразуващ предмет и при равен бал среден успех от документа за завършено основно образование.

Първи балообразуващ предмет – БИОЛОГИЯ
Втори балообразуващ предмет – ХИМИЯ
Трети балообразуващ предмет – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА