СУ „Гео Милев“ – Раднево

Категория: Средни училища


Населено място: Раднево


Адрес: ул. Георги Димитров 24


Телефон: (0417) 82618


Факс: (0417) 82618


Имейл: sourad@abv.bg


Facebook: СУ "Гео Милев", град Раднево


Web: http://sou-radnevo.idwebbg.com

ИнформацияГалерияКонтакт

СУ „Гео Милев“ е най-голямото училище в община Раднево и обхваща 2/3 от децата, които трябва да се обучават от I до XII клас.

Изградени са основните организационни структури: избрани са училищен екип и координатор, ръководещи дейността в училище, привлечени са преподаватели, които не само подкрепят идеята, но и активно участват с учениците по проблеми, засягащи тяхното физическо, психическо здраве и социален комфорт.

СУ „Гео Милев“ – Раднево има свой облик като училище. Умело се съчетават традиционните и нетрадиционните начини на работа. Учениците участват във всички дейности, организирани по инициатива на училището. Във всяка една от тях, те изявяват своята активност, доказват възможностите си да организират, планират, подготвят материалите и ръководят дейностите.

Ръководство

Иван Боев Пейчев – директор

Ивелина Иванова Ангелова – Яворова – помощник директор по учебната дейност

История

На 18.12.1944 г. е издаден Указ № 64 на Министерство на просвещението за откриване на гимназия в с. Раднево. И така на 29.01.1945 г. се открива смесена гимназия с 9 паралелки и 353 ученика. Директор на смесената гимназия по това време е Иван Познишев.

На 05.09.1950г. или пет години по-късно основното училище и гимназията се сливат в Единно смесено средно училище, а след това в Смесено средно училище. Успехите на средното училище се утвърждават, но от септември 1961г. то се оформя като основно училище до 8 клас. С обявяването на с. Раднево за град през 1964 г. и разширяването на комплекса “Марица – Изток” бързо се увеличава броя на населението, а оттам и броя на подрастващите.

По настояване на местните органи на държавната власт на 15 април 1970г. със заповед на Министъра на Народната просвета, по това време Стефан Василев, се решава в град Раднево да се разкрие горен курс в II основно училище “Паисий Хилендарски”. Така, през есента на 1970 г. Средното политехническо училище започва с 2 паралелки горен курс – 70 ученика, а още на следващата година те се увеличават на 3 паралелки.

Директор на средното политехническо училище е Ташка Тенева, дългогодишна директорка на I основно училище, а след това на II основно училище. След пенсионирането на Ташка Тенева директор на Средното политехническо класно училище е Иван Георгиев. През 1972г. започва строителството на 28 класно училище в града. Изграждането му завършва през 1982г. и от 01.11.1982 г. в новата сграда се настаняват учениците от 31 паралелки от I до XI клас, от разделеното на 01.09.1982 г. на две Средно политехническо училище.

Официалното откриване на новото Единно средно политехническо училище “Гео Милев” с директор Анна Господинова и заместник директори Динка Каранджулова и Стойка Костова се извършва на 17.11.1983 г. от Министъра на Народната просвета, тогава проф. Александър Фол. От 1983г. до 1989г. директор на ЕСПУ “Гео Милев” е госпожа Радка Колева, а от месец ноември 1991 г. временно изпълняващ длъжността директор на СОУ “Гео Милев” е Стойка Костова.

От 28.10.1992 г. до днес директор на Средно общообразователно училище “Гео Милев” е г-н Иван Пейчев. Днес, учениците и учителите на СОУ “Гео Милев” продължават да пишат историята на най-голямото училище в Община Раднево.

Вашето съобщение

[recaptcha]