Икономически университет – Варна

Категория: Университети


Населено място: Варна


Адрес: бул. Княз Борис I 77


Телефон: 052 800890


Мобилен: 0885 637600


Факс: 052 830806


Имейл: infocenter@ue-varna.bg


Facebook: Икономически университет - Варна


Web: http://www.ue-varna.bg/

За насГалерияЗапитване

Информация за Икономически Университет - Варна

Икономически университет - Варна е първото висше търговско училище в България, създадено преди 94 години от Варненската търговско - индустриална камара. На 14 май 1920 година на ХХV сесия на Камарата с мнозинство е взето решение за откриването му. Решението за откриване на висшето търговско училище е подписано от тогавашния министъра на търговията, промишлеността и труда на 28 септември 1920 година. Първите преподаватели във Висшето търговско училище идват от Москва, Париж, Будапеща, специализирали са в Берлин, Лайпциг, Мюнхен, Виена, Падуа, Женева, Прага. Учебните планове и програми следват опита на Берлинското висше търговско училище - с репутация на най-модерното за времето си в цяла Европа. "С академични традиции в бъдещето" е девизът на ИУ-Варна. Вярна на историята и задължена на традициите, оставени от основателите, днес академичната общност постига високи стандарти в образованието, следвайки европейската политика за конкурентоспособност на кадрите и успешна реализация на студентите. Икономически университет - Варна е акредитирана научна и образователна институция, сертифицирана по ISO 9001:2008, която не спира да утвърждава своя авторитет в световното образователно пространство. Днес в ОКС „бакалавър” Икономически университет – Варна предлага избор между 20 акредитирани специалности от четири професионални направления: „Икономика”, „Администрация и управление”, „Туризъм” и „Информатика и компютърни науки” - в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение. Учебните програми са хармонизирани с европейските и световните образователни стандарти и практики.

Специалности - Икономически Университет Варна:

 • Счетоводство и контрол
 • Финанси
 • Икономика на търговията
 • Бизнес икономика
 • Икономика на строителството
 • Икономика на недвижимата собственост
 • Маркетинг
 • Международни икономически отношения
 • Индустриален бизнес
 • Логистика
 • Аграрен бизнес
 • Бизнес информационни системи
 • Стокознание
 • Статистика и иконометрия
 • Мениджмънт
 • Туризъм
 • Информатика
 • Международен бизнес с преподаване на английски език
 • Международен туризъм" с преподаване на руски език
 • Публична администрация
В ОКС "магистър" учебният процес се реализира в 30 магистърски специалности в три форми на обучение – редовна, задочна и дистанционна. В Колежа по туризъм към Икономически университет - Варна се осъществява обучение в ОКС “професионален бакалавър по туризъм” в 4 специалности, една от които с преподаване на руски език. Център за продължаващо обучение в ИУ – Варна предлага допълнителна професионална квалификация по 23 специалности, организира специализирани компютърни курсове, както и езиково обучение за начинаещи и за напреднали. Университетът работи по много европейски програми и проекти, предоставящи разнообразни възможности за студенти, преподаватели и служители. Осигурява възможност за провеждане на част от обучението в над 70 университета в Европа. Страна е в проекти по различни програми – ERASMUS, CEEPUS и др. Поддържа активно партньорство с бизнеса и публичните администрации, което спомага за формиране на необходимите знания, умения и компетентности за успешно кариерно развитие на студентите. Двата учебни комплекса на университета разполагат със 130 аудитории за обучение и изследователска дейност, като общият брой работни места бележи ръст през последните години. Библиотеката на Икономически университет - Варна е една от най - модерните в България: състои се от 3 читални зали с общо 210 места за четене и 60 компютърни места; съдържа над 350 хиляди книжни единици. Оборудвана е с компютърен терминал за хора с нарушено зрение. Университета разполага с модерен спортен комплекс, където студентите тренират волейбол, баскетбол, фитнес, гимнастика, тенис на маса. Всеки студент с изявени интереси може да се включи в представителните отбори на университета. Високи постижения постигат студенти на Икономически университет - Варна и в плуването, футбола и спортното ориентиране. ИУ- Варна предоставя на своите студенти Културен календар за свободно време. Всеки студент има възможност, с вход свободен, да посещава кинопрожекции на стари и съвременни български филми, концерти на популярни музиканти и изпълнители, театрални спектакли, срещи - дискусии с любими за младото поколение творци. През последните години университета е домакин на над 40 различни събития и срещи с известни личности от България.

Икономически Университет Варна - Прием 2015:

Полезно

https://www.youtube.com/watch?v=dyGq2y4fi2Y

Вашето съобщение