Медицински университет Плевен – Прием

Категория: Прием


Населено място: Плевен


Адрес: ул. "Св. Климент Охридски" 1


Телефон: 064 884 130


Факс: 064 801 603


Имейл: ksk@mu-pleven.bg


Web: http://www.mu-pleven.bg/

Прием бакалавриПрием магистриОНС „Доктор“

ПРИЕМ БАКАЛАВРИ

ОКС „БАКАЛАВЪР“  – 4 години, редовно обучение

 1. МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ
 2. ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
 3. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
 4. 4. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 5. 5. АКУШЕРКА

 

 

ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР“ – 3 години, редовно обучение

 1. МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ
 2. РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ
 3. ПОМОЩНИК- ФАРМАЦЕВТ
 4. МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА
 5. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ (платено обучение)

 

Приемът за посочените специалности е в две сесии, както следва:

 

 1. ПРЕДВАРИТЕЛНА СЕСИЯ:

ИЗНЕСЕНИ ИЗПИТИ:

 1. гр. Монтана – 15.02.2020г.
 2. гр. Враца – 16.02.2020г.
 • Срокове за подаване на документи: 01.02.2020 г. – 12.02.2020 г.

Подаването на документи за изнесените изпити в гр. Монтана и гр. Враца ще е онлайн на сайта на Университета www.mu-pleven.bg

 

 1. гр. В. Търново – 29.02.2020г.
 2. гр. Разград – 01.03.2020г.
 • Срокове за подаване на документи: 15.02.2020 г. – 26.02.2020 г.

Подаването на документи за изнесените изпити в гр. В. Търново и гр. Разград ще е онлайн на сайта на Университета www.mu-pleven.bg

 

Местата за провеждане на изнесените изпитите в съответните градове ще бъдат обявени по-късно на сайта на Университета www.mu-pleven.bg

 

ИЗПИТ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ПЛЕВЕН: 22.03.2020 г. – биология

 • Срок за подаване на документи: 07.03.2020 г. – 18. 03.2020 г.

Подаването на документи ще се извършва на място, в сградата на Ректората (гр. Плевен ул. „Св. Климент Охридски“ № 1,стая 207, Учебен отдел) или онлайн на сайта на Университета www.mu-pleven.bg.

 

Кандидатите, желаещи да участват в класирането само с оценка от предварителен изпит, задължително подават  документи в сроковете за редовната сесия.

 

 1. РЕДОВНА СЕСИЯ:

ИЗПИТ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ПЛЕВЕН: 21.07.2020 г. – биология

 • Срок за подаване на документи: 15.06.2020 г. – 16.07.2020 г.

 

Подаването на документи ще се извършва на място, в сградата на Ректората (гр. Плевен ул. „Св. Климент Охридски“ № 1) или онлайн на сайта на Университета www.mu-pleven.bg.

 

 

ОКС „БАКАЛАВЪР“ след завършена степен на висше образование, задочно обучение

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 17.02.2020г. –  23.07.2020г.

ИЗПИТИ: 27.07.2020 г. – писмен изпит , 28.07.2020 г. – устен изпит

ПРИЕМ МАГИСТРИ

ОКС “МАГИСТЪР” след завършено средно образование, редовно обучение

 1. МЕДИЦИНА – 6 години и професионална квалификация „лекар“
 2. ФАРМАЦИЯ – 5 години и професионална квалификация „магистър-фармацевт“

Кандидатстването за специалностите  е с изпити по биология и химия.

 

Приемът за посочените специалности е в две сесии, както следва:

 1. ПРЕДВАРИТЕЛНА СЕСИЯ:

ИЗПИТИ:

21.03.2020 г. – биология за специалности „Медицина” и „Фармация“

 • Срок за подаване на документи: 07.03.2020 г. – 18.03.2020 г.

 

05.04.2020 г. – химия за специалности „Медицина” и „Фармация“

 • Срок за подаване на документи: 07.03.2020 г. – 01.04.2020 г.

 

Подаването на документи ще се извършва на място, в сградата на Ректората (гр. Плевен ул. „Св. Климент Охридски“ № 1,стая 207, Учебен отдел) или онлайн на сайта на Университета www.mu-pleven.bg.

 

Кандидатите, желаещи да участват в класирането само с оценки от предварителни изпити, задължително подават  заявления в сроковете за редовната сесия.

 

 1. РЕДОВНА СЕСИЯ

 

ИЗПИТИ:

30.06.2020 г. – биология за специалности „Медицина” и „Фармация“

07.07.2020 г. – химия за специалности „Медицина” и „Фармация“

 • Срок за подаване на документи: 15.06.2020 г. – 27.06.2020 г.

 

Подаването на документи ще се извършва на място, в сградата на Ректората (гр. Плевен ул. „Св. Климент Охридски“ № 1) или онлайн на сайта на Университета www.mu-pleven.bg.

 

ОКС “МАГИСТЪР” след завършена степен на висше образование, задочно и дистанционно обучение

 1. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ (ОЗЗМ) – дистанционно платено обучение,
  1. УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ (УЗГ) – задочно обучение
  2. МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ (МРЕТ) – задочно платено обучение

   

  ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 17.02.2020г. –  23.07.2020г

  ИЗПИТИ:

  27.07.2020 г. – писмен изпит  (УЗГ)

  28.07.2020 г. – устни изпити (МРЕТ, ОЗЗМ)

ОНС „ДОКТОР“

 

Акредитирани докторски програми в Медицински университет – Плевен
Докторска програма Професионално направление
1 Аналитична химия 4.2 Химически науки
2 Биохимия 4.3 Биологически науки
3 Генетика 4.3 Биологически науки
4 Микробиология 4.3 Биологически науки
5 Физиология на животните и човека 4.3 Биологически науки
6 Паразитология и хелминтология 4.3 Биологически науки
7 Медицинска биология 4.3 Биологически науки
8 Имунология 4.3 Биологически науки
9 Ендокринология и болести на обмяната 7.1 Медицина
10 Патологоанатомия и цитопатология 7.1 Медицина
11 Хигиена (ТРУДОВА, КОМУНАЛНА, УЧИЛИЩНА, РАДИАЦИОННА И ДР.) 7.1 Медицина
12 Патофизиология 7.1 Медицина
13 Обща медицина 7.1 Медицина
14 Белодробни болести 7.1 Медицина
15 Психиатрия 7.1 Медицина
16 Дерматология и венерология 7.1 Медицина
17 Неврология 7.1 Медицина
18 Инфекциозни болести 7.1 Медицина
19 Офталмология 7.1 Медицина
20 Обща хирургия 7.1 Медицина
21 Анестезиология и интензивно лечение 7.1 Медицина
22 Акушерство и гинекология 7.1 Медицина
23 Кардиология 7.1 Медицина
24 Педиатрия 7.1 Медицина
25 Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията 7.1 Медицина
26 Ортопедия и травматология 7.1 Медицина
27 Клинична лаборатория 7.1 Медицина
28 Токсикология 7.1 Медицина
29 Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) 7.1 Медицина
30 Гастроентерология 7.1 Медицина
31 Нефрология 7.1 Медицина
32 Епидемиология 7.1 Медицина
33 Ото-рино-ларингология 7.1 Медицина
34 Урология 7.1 Медицина
35 Анатомия, хистология и цитология 7.1 Медицина
36 Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи) 7.1 Медицина
37 Пневмология и фтизиатрия 7.1 Медицина
38 Управление на здравните грижи 7.4. Обществено здраве