Регионална библиотека “П.К.Яворов” – Бургас

Категория: Библиотеки


Населено място: Бургас


Адрес: бул. Алеко Богориди 21


Мобилен: 056 910 233


Факс: 056 84 27 53


Имейл: director@burglib.org


Web: http://www2.burglib.org/

ИсторияГалерияЗапитване
Регионална библиотека "П.К.Яворов" - Бургас е създадена през 1888 г. С историята ѝ са свързани учителят Христо В. Димитров, писателите Константин Петканов и Стефан Станчев, книжарят Коста Екзархов и други обществени дейци, които я изграждат като културно средище. През 1932 г., когато уредник на библиотеката е Стефан Станчев, съвместно с читалище "Пробуда", се създава Народен университет, който осъществява разнообразна културна и просветна дейност.Изнасят се сказки от изтъкнати български учени и писатели като:Александър Балабанов, Стоян Чилингиров, Асен Златаров, Елисавета Багряна, Константин Петканов и др., организират се изложби, утра, срещи с писатели и т.н. През 1945 г. Общинската градска библиотека става Държавна народна библиотека и е включена в системата на законния депозит - започва да получава по един безплатен екземпляр от българската печатна продукция. От 1953 г. до 1987 г. библиотеката става окръжна, а в следващите години - универсална научна. От юли 2000 г., с Постановление на Министерския съвет, тя получава статут на регионална. През 1978 г., когато се чества 100-годишния юбилей на големия български поет Пейо Яворов, библиотеката получава за патрон неговото име. На 100-годишния си юбилей е наградена с орден "Народна Република България"-ІІ степен.

Вашето съобщение