Столична библиотека

Категория: Библиотеки


Населено място: София


Адрес: пл. Славейков 4


Телефон: 028015 928


Имейл: libsof.pr@gmail.com


Facebook: Столична библиотека


Web: https://www.libsofia.bg

Столична библиотека е модерен културно-информационен институт с фонд от над 1 000 000 милион книги и други издания.

Библиотеката на София е създадена през 1928 г. във връзка с 1000 годишнината от Златния век на българската книжнина и 50 годишнината от Освобождението на България. Днес Столична библиотека е най-голямата публична библиотека в страната с над 150 000 посетители годишно. Тя е модерен културно-информационен институт с фонд от над 1 000 000 милион книги, периодични, графични, картографски, нотни и служебни издания, звукозаписи и картини. Над 200 000 от тях са на чужди езици и читателите на библиотеката имат достъп до тях в няколко читални – испанска, немска, американска, португалска и турска, обединени в Център за интеркултурен диалог. Библиотеката притежава най-богатия документален и информационен архив за историята, развитието и съвременното състояние на София. Уникална и изключително ценна е личната колекция от 2055 книги на Константин Стоилов – министър-председател на България (1894-1899 г.), дарена на библиотеката от неговите наследници.

Библиотеката е утвърдено и предпочитано място за представяне на нови книги, дискусии и колоквиуми, изложби и концерти.

Столичната библиотека развива интензивна международна дейност със сродни библиотеки от Атина, Ниш, Белград, Букурещ, Варшава, Берлин, Виена, Копенхаген и др., поддържа връзки с фондации, сродни културни институции, чуждестранни културни и научни центрове, културните служби на чуждестранните посолства у нас. Важно място в дейността на библиотеката заемат културните връзки с българите от Западните покрайнини, както и методическата помощ за библиотеката на Българския културен център в Димитровград,Сърбия.

Бъдещето на Столична библиотека е насочено към разширяване на дейността й чрез участие в проекти по Европейски и международни програми, дигитализация на книжовното ни наследство и разширяване на достъпа до информационните ресурси чрез глобалната мрежа.

Услуги:

  • Резервиране на книга
  • Поръчка на дигитално копие
  • Принтиране, копиране
  • Поръчка за писмена библиографска справка
  • Междубиблиотечно заемане и др.

Филиали:

  • Филиал “Сердика”
  • Филиал “Люлин”
  • Филиал “Студентски”