ЦПО към Адемарк ММ ЕООД

Категория: ЦПО


Населено място: София


Адрес: ул. Горски пътник 68


Телефон: 0887397251


Мобилен: 0988366045


Имейл: v_gnatova@abv.bg


Web: http://

Критериите на гъвкавите пазари на труда, заедно с пазарната икономика в страната прилагат адаптация на желаещите да работят. Работната ръка непрестанно се приспособява и подобрява своята пригодност. Обученията свързани с непознати професии са приоритет за всеки човек, имащ желание за нова квалификация, умения и професионална реализация. Тези приоритети, водят до създаването на ЦПО към Адемарк ММ ЕООД в който всеки желаещ може да се развива и обучава по важната за него професия или специалност. Обучителен към Адемарк ММ ЕООД предлага лицензирано обучение по следните специалностите:
  • Обучение по професия растениевъд - зеленчукопроизводство, трайни насаждения, селекция и семепроизводство
  • Обучение по професия техник-животновъд - пчеларство и бубарство
  • Обучение по професия фермер - земеделец
  • Обучение по професия фризьор
  • Обучение по професия козметик - козметика